– Den T-baneturen før pandemien i rush ... Den var helt jævlig. Du presser deg inn, det er trangt og du står oppi folk. Og den T-banen går ikke særlig ofte. Ikke er det plass til noen særlig flere 31-busser heller. De går i halen på hverandre.

Slik beskriver SV-politikeren Kaski arbeidsreisen mellom Veitvet og Stortinget når kollektivtrafikken er på sitt mest hektiske.

For å endre på situasjonen, ønsker partiet hennes en ny trikkelinje fra Sinsen til Linderud, via Bjerke og Tonsenhagen – en investering som grovt anslås å koste 780 millioner kroner.

Ruter har anbefalt tiltaket i en rapport om utviklingen av kollektivtrafikken i Groruddalen fram mot 2040, og daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) var entusiastisk med tanke på å forlenge Sinsen-trikkeruta

– En forlengelse vil gi et fantastisk tilbud, ikke minst til sykehuset og storbylegevakta på Aker. Alle som bor langs Trondheimsveien fortjener et bra bomiljø, uttalte Berg.

– Det er egentlig bare å trykke på knappen. Å starte arbeidet, sier en entusiastisk Kaski til Avisa Oslo.

Ingen plass i NTP

Samtidig understreker SV-politikeren at et slikt prosjekt faktisk må prioriteres fra statens side.

Nasjonal Transportplan for 2022-2033, vedtatt av Stortinget i forrige uke, har en ramme på 1.076 milliarder kroner. 562 av disse milliardene går til riks- og fylkesveier, 393 milliarder til jernbane og 80 milliarder kroner til tiltak i byområdene.

Det er ikke satt av penger til noen ny trikkelinje fra Sinsen til Linderud. Heller ikke SVs mer langsiktige visjon om en trikkelinje mellom Majorstua og Carl Berner langs Ring 2, som Kaski også snakker varmt om da hun møter Avisa Oslo.

– Men med regjeringsskifte og en regjering som er villig til å prioritere kollektiv og trikk, mener jeg vi skal klare å få det til, sier Kaski.

– Du tror det? I forhandlinger med Senterpartiet som ikke nødvendigvis deler deres prioriteringer?

– Ja. Jeg håper jo at Jan Bøhler har det samme gjennomslaget internt i Sp, som han framstiller det som. Og at han også ser viktigheten av å prioritere kollektivtilbudet i Oslo og Groruddalen, svarer Kaski.

Skal kreve mer til kollektiv

Uttalelsen kommer på et tidspunkt der mye tyder på en ny regjering til høsten.

I en VG-måling fra forrige uke fikk borgerlig side bare 64 av 169 mandater, mens Ap, Sp og SV til sammen hadde 94 mandater og dermed ville hatt klart flertall på Stortinget om valgresultatet tilsvarte målingen.

Oslo SV-toppkandidat Kaski mener at en ny rødgrønn regjering er nødt til å reforhandle store deler av transportpolitikken – altså det som ligger inne i NTP.

– Vi kommer ikke til å akseptere å være med på massive motorveiutbygginger, som både øker trafikkmengder og gir mer bompenger. Og vi vil ha en mye større satsing på jernbane og kollektiv, sier Kaski.

Les også

– Jeg blir her, Oslo. Di deilige merr

Støtter ikke motorveiprosjekter

– Hvor viktig kommer dette til å være i regjeringsforhandlinger for SV?

– Det å legge om samferdselspolitikken i Norge blir kjempeviktig for oss. Det er en forutsetning for å kutte klimautslipp og for å få triveligere byer, sier Kaski.

Blant det andre SV vil prioritere i eventuelle forhandlinger, er en statlig fullfinansiering av ny T-banetunnel i Oslo.

Det de ikke vil prioritere er veiprosjekter som E18 Vestkorridoren, en oppgradering av motorveien mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Det samme gjelder E6 Oslo Øst.

– Det vil jeg være helt tydelig på. Vi kan ikke gå for et prosjekt som øker veikapasiteten, slår Kaski fast overfor Avisa Oslo.

E6 Oslo Øst-prosjektet innebærer at motorveien legges i tunnel og er sterkt ønsket av aksjonister og beboere på Manglerud, som har fortalt at de plages sterkt av luftforurensning og støy.

Ber Statens vegvesen gå tilbake til tegnebrettet

Da Avisa Oslo viser til disse beboernes situasjon, svarer Kaski at hun har stor forståelse for den.

– Men vi er nødt til å styre Statens vegvesen dit hen at de ikke beregner etter å nå et nullvekstmål. Vi skal redusere trafikken i Oslo, så de er nødt til å gå tilbake til tegnebrettet, sier imidlertid SV-politikeren.

Statens vegvesen har uttalt overfor Avisa Oslo at et bompengefinansiert E6 Oslo Øst prosjekt vil «gi mindre trafikk ved realisering» enn hvis det ikke gjøres noe. Kaski sier imidlertid at «all tilgjengelig erfaring» tyder på at økt veikapasitet gir økt trafikk.

– Men kan man bygge en tunnel uten å øke kapasitet?

– Ja, det er utfordringen jeg tenker vi må gi til vegvesenet. Det er sånn vi må bygge byene våre framover, sier Kaski, som ønsker en ny versjon av prosjektet med mindre veikapasitet enn det som foreligger.

Hun understreker at en E6 Oslo Øst-utbygging slik skissert ville gitt kraftig økte bompengepriser for hele Oslo.

– Da skulle vi alle sammen betalt økte bompenger. Ikke for å få et bedre kollektivtilbud, men for å få økt veikapasitet. Det mener jeg ikke er riktig, sier Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.