– Det er ikke overraskende, men det er skuffende, sier Cristina Olsgaard i innbyggergruppen Bredtvetskogens venner.

Hun reagerer på at Statsbygg foreslår at Oslo fengsel plasseres på Bredtvet – etter at forslaget ble lagt på is som følge av lokal motstand fra innbyggere, bydeler og etater i Oslo.

Statsbygg fikk inn 51 tomteforslag til nye vurderinger, men landet nok en gang på Bredtvet etter å ha gjort ytterligere vurderinger av seks alternativer.

Bredtvetskogens venner opplever å ikke bli lyttet til når de forsøker å få innsyn i prosessen de vil argumentere imot.

– Vi er helt vanlige familier og innbyggere som må bruke mye tid og ressurser på å jobbe mot det som er en dårlig avgjørelse. Både samfunnsøkonomisk overfor Oslo som mister enda mer skog og overfor Groruddalen som får mye mer trafikk og press på t-banelinjer blant annet. Hvis de fjerner skogen, tar det 50 år å angre seg, fortsetter Olsgaard.

Hun påpeker betydningen av friområdene for helsen til innbyggerne i nærområdet, for eksempel under pandemien. Hun argumenterer med at det vil være et dårlig samfunnsøkonomisk regnestykke dersom disse områdene forsvinner.

Ruster seg til ny kamp for barnas favorittskog: – Et stort tap

– Kommer til å kjempe

– Dette er utrolig skuffende fra Statsbygg, som har fått klare føringer fra forrige regjering om å lete etter andre alternativer. Det er blitt identifisert gode muligheter til hvor fengselet kan ligge. Jeg kan si klart at dette er en sak jeg kommer til å kjempe for på Stortinget og jeg vil advare Ap og Sp mot å overkjøre Oslos og Groruddalens befolkning i denne saken, sier Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Hva vil det bety om de gjør det?

– Da viser det at man har en regjering som ikke er til for Oslos eller Groruddalens befolkning, og er stikk i strid med de fagre ordene fra de to partiene i valgkampen.

Også Bredtvetskogens venner varsler at kampen er langt fra over. Forslaget til Statsbygg er nå sendt over til justisdepartementet som skal vurdere saken – som også må forankres politisk.

– Dette sørger bare for et nytt giv hos oss. Vi har mange flere veier å gå for å kunne påvirke og vi ønsker fortsatt å komme i posisjon til å få frem våre meninger. Vi ønsker fortsatt å bli hørt og inviterer gjerne beslutningstakere til skogen: alle som vil komme og se hva det handler om. Det kan være vanskeligere å ta beslutninger når man ser det som påvirkes fremfor tallene, svarer Cristina Olsgaard.

Mener det er mulig å ta hensyn

Statsbygg melder i sin rapport at det bør være mulig å hensynta nærmiljøet på Bredtvet ved å ta aktive grep for å unngå å legge beslag på friområder.

« Nytt Oslo fengsel på Bredtveit vil innebære at området som brukes til fengsel blir om lag tre ganger så stort som i dag. Dette vil gå på bekostning av arealer som brukes som friområder. Det viktigste avbøtende tiltaket vil være å begrense arealbeslaget, samtidig er det viktig at arealet er tilstrekkelig for å gi gode soningsforhold. Det vil også være viktig å bygge på minst attraktive arealer. Et annet avbøtende tiltak kan være å øke attraktivitet på eksisterende områder, og ikke begrense fremkommelighet» heter det i rapporten.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg understreker dette poenget.

– Det mener vi at vi kan få til med en type tilbygg. Det er ikke klart hvordan det formes ennå, arkitekttegninger er ikke klare, men vi ser at det er mulig å lage et tilbygg som ivaretar store deler av friområdene på denne tomta.

Dette kjøper ikke Cristina Olsgaard og vurderer at planene kommer til å bli mye større når de kommer lengre i prosessen.

– Dette er et «foten inn døra» selgertriks for å gjøre det mer spiselig. På et senere tidspunkt vil det ikke være mulig å snu fordi da har man investert for mye i prosjektet. Det er en «slippery slope», sier hun.

Til politisk behandling

Njaa Aschim i Statsbygg forteller at justisdepartementet har vært orientert om hvilken vei rapporten vil peke før den ble overlevert, men svarer at Statsbygg ikke har hatt behov for ryggdekning for rapporten: at den er basert på faglige kriterier.

– Nå har vi i Statsbygg levert disse seks forslagene som bygningsansvarlig og tomteansvarlig. Det er basert på kriterier som er satt for egnethet og mulighet for å bygge, samt risiko og kostnad. Det er faglige kriterier og nå skal det behandles politisk. Det overlater vi til politikerne, sier hun.

Hun påpeker at Bredtvet som alternativ har «ligget på is» som følge av de nye rundene, men at det på ingen måte har vært dødt. Nå mener de igjen at dette er det beste alternativet.

Milliardkonsern står bak ny kjede: – Vi får mange rare spørsmål om tøyvask