– Vi setter vår lit til Frp og regjeringen, og håper at de viser vett og lytter til folket.

Det sier aksjonistleder Robert Svoren til Avisa Oslo om bakgrunnen for mandagens demonstrasjon på Eidsvoll plass.

Demonstrasjonen holdes klokka 9.00. Markeringen skjer samme dag som Nasjonal Transportplan (NTP) behandles på Stortinget.

Vil ha E6 Oslo Øst inn i NTP

Svoren og de andre aksjonistene har lenge kjempet for prosjektet E6 Oslo Øst, som innebærer å legge E6 i tunnel og dermed dempe støy og luftforurensning på Manglerud.

Per i dag er disse verdiene klart grenseoverskridende, ifølge Statens vegvesen.

– Markeringen skal holdes med én meters avstand mellom de frammøtte. Vi er i gang med å organisere det slik at mange skolebarn blir med, og vi oppfordrer folket i Østensjø og Nordstrand Bydel å stille, forklarer Svoren da Avisa Oslo ringer.

Tror på seier til slutt

Før behandlingen på Stortinget har et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen bestående av Høyre, Sp og Venstre stilt seg positive til E6 Oslo Øst.

De legger likevel ikke opp til at prosjektet havner inn i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033.

Dette ettersom byrådet er imot prosjektet grunnet frykt for mer forurensning og trafikk, som følge av en E6 utbygging.

– Stortinget skal vite at vi er her. Denne tunnelen skal vi har før eller siden. Slik jeg ser det, er det bare et spørsmål om den står klar om ti år eller tjue år, understreker Robert Svoren overfor Avisa Oslo.

Bydelsutvalgene i Østensjø og Nordstrand er positive til E6 Oslo Øst.Bydelsutvalget i bydel Alna har på sin side uttalt seg kritiske til planene som foreligger.

Under kan du lese hvorfor byrådet er i mot prosjektet:

Les også

Hva med våre barn?