Det bekrefter leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, til Avisa Oslo:

– Fra og med mandag 6. september vil alle vaksinesentrene åpne for drop-in vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005. Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere 16- og 17-åringer har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

– Det er nå åpnet for at innbyggere født i 2004 og 2005 kan registrere seg for vaksinasjon i Oslo. Disse vil kontaktes med tilbud om første ledige time for vaksinasjon i egen bydel. I tillegg har enkelte bydeler startet å tilby vaksinetime til innbyggere i denne aldersgruppen ved å kontakte innbygger per telefon. Dette gjelder kun i bydeler hvor de har kapasitet og ledige doser, sier Lindboe.

God vaksinedekning

Per 30.08 har 532.597 innbyggere over 18 år fått minimum 1 vaksinedose. Det tilsvarer i overkant av 87 prosent, viser tall fra Helseetaten.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, har tidligere uttalt at Oslo har et mål om å få 90 prosent vaksinedekning blant voksne over 18 år.

Massetester barn og unge

Fredag varslet Raymond Johansen at Oslo nå vil innføre massetesting av alle barn og unge i skolealder. Det vil si alle elever fra 1. klasse på barneskolen til 3. klasse i videregående skole.

– Nå starter vi massetesting to dager per uke av alle i skolen. Det skal gjøres gjennom en rask og effektiv hjemmetest, sier Johansen.

Barna skal få utdelt testene i sin barnehage eller skole. Johansen sier at det jobbes med å få dette systemet på plass så raskt som mulig. Det vil ifølge Johansen være en voldsom lettelse for teststasjonene, som den siste tida har vært sterkt presset.

– Det kommer åpenbart til å avlaste. Pålegget vi har om å ha fem prosent kommer vi til å holde, sier Johansen.

Her er det størst økning

I forrige uke ble det registrert flest smittetilfeller med smittested «Barnehage/skole – barn/elev» i Oslo (659 tilfeller).

Antallet smittede har mer enn doblet seg på kort tid. Mens det ble registrert 928 smittetilfeller i uke 33, ble det registrert 2284 smittetilfeller i forrige uke.

– Størst økning har det vært blant 10–19-åringene fra 263 til 1 011 tilfeller, opplyser Helseetaten i sin ukentlige statusrapport.

Det kommer også fram at halvparten av barn og unge under 20 år ble smittet i barnehagen eller skolen.

Smitten økte mer enn man forutsa

Det har ikke vært like høyt smittetrykk siden uke 11, altså mellom 15. og 21. mars i år. Da fikk 2461 innbyggere i Oslo påvist koronasmitte. Etter det var smittetrenden nedadgående lenge.

I slutten av juni var smitten på et bunnivå. Kun 121 personer fikk påvist smitte den uka. Dette var på nivå med de første ukene av pandemien i 2020.

Etter skolestart har man derimot sett en kraftig oppgang i antall smittede.

– Smitten har steget mer etter skolestart enn analysene til de nasjonale myndighetene tilsa, og smittetallet er så høyt at vi og en rekke andre kommuner i forrige uke ba om endringer i de nasjonale kravene til hvordan kommunene skal teste skoleelever og spore koronasmitten, sa byrådsleder Raymond Johansen onsdag morgen.

Endrer prioritering i TISK-strategien

Fredag kom en avklaring fra Helsedirektoratet og regjeringen om hvordan kommunene skal prioritere TISK-strategien.

Helseminister Bent Høie oppsummerer ovenfor Avisa Oslo de nye rådene til kommunene slik:

– Prioritere vaksinering og prioritere smittesporing og TISK-arbeidet. Der har vi i samarbeid med kommunene sett på hvordan vi kan finne bedre praktiske løsninger for å utnytte smittesporing- og testingskapasiteten sin best mulig. Det er det som brevet i dag svarer på, slik at kommunene opplever at de har både meg og helsemyndighetene i ryggen når de skal gjøre disse endringene, sier Høie.