Rettelse: Medier omtalte først at 19 sykepleiere slutter. Det offisielle tallet er 14. Samtidig varsler tillitsvalgte at flere har varslet oppsigelse og at det totale tallet vil bli 19.

Flere sykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) har sagt opp jobbene sine i protest. Det melder TV 2 torsdag. 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål har sagt opp.

Avdelingen har et nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

– Samlet har 19 sykepleiere av 24 har varslet at de sier opp, bekrefter foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Rolf- Andre Oxholm til Avisa Oslo.

– Ikke tatt på alvor

Oxholm forteller at det for et par uker siden kom 14 oppsigelser på svært kort tid. De siste dagene har det kommet ytterligere fem. Disse er foreløpig ikke offisielle enda.

Med en total på 19 sykepleiere som har sluttet, vil det kun være fem sykepleiere igjen på akuttavdelingen.

– Bakgrunnen er uenighet med ledelsen. Uenigheten handler jo om at sykepleierne skal få gjøre den jobben man er ansatt for å gjøre. Ledelsen har valgt å endre på turnusen til de ansatte, så arbeidsbelastningen blir høyere, og de blir også pålagt å jobbe på naboavdelingen. I tillegg sommerstenger de avdelingen for å bruke de ansatte på andre avdelinger, sier Oxholm.

– Dette er tiltak for som har blitt diskutert tidligere, men som de ansatte har protestert mot. Nå har ledelsen bestemt seg for å gjennomføre likevel. Og da kom oppsigelsene. Disse oppsigelsene har vært varslet, men ledelsen trodde nok ikke det kom til å skje. Det fremstår som om de ble overrasket, og ikke har tatt det på alvor.

– Nærmest ikke personale igjen

– Fra og med første mai, vil det nærmest ikke være personale igjen på jobb. Det betyr at vi ikke kan gjennomføre samme mengder operasjoner som før, og beredskapen på hele sykehuset vil være svekka.

Det sier avdelingstillitsvalgt Sarah Scott Henriksen.

Hun bekrefter det Oxholm sier, om at oppsigelsene er en konsekvens av at ledelsens nedskjæringer. Det er særlig endringen av turnusen, sommerstengingen av avdelingen og beslutningen om å flytte personale som får de ansatte til å reagere.

– Dette er endringer som svekker beredskapen, og det vil man ikke være med på. Det ødelegger en velfungerende avdeling, sier hun og legger til:

– Dette er en avdeling som driver med livreddende hjelp. Når ledelsen gjør disse endringene, så er vi bekymret for pasientsikkerheten og beredskapen for på hele sykehuset.

Hun legger til at sykepleierne ved thoraxkirurgisk avdeling er intensivsykepleiere med flere års erfaring og at de ikke «bare er å erstatte».

Henriksen foreller at de ansatte opplever lite informasjon og vilje til reell dialog fra ledelsen.

– Jeg syns dette er hårreisende behandling av ansatte. Det er hundrevis av år med kompetanse som forsvinner fordi ledelsen ikke vil lytte, avslutter hun.

– Veldig alvorlig

De ansatte skal ha funnet seg nye jobber, opplyser Oxholm. Noen har byttet avdeling, mens flere går helt ut av OUS. Oxholm sier også at det er flere som slutter i helsevesenet. Dette i en tid da det er stor mangel på intensivsykepleieres kompetanse

– Er det mulig å drifte avdelingen videre, med bare fem sykepleiere?

– Nei, det er ikke mulig å drifte videre. Man kan selvsagt leie inn vikarsykepleiere for å trå vannet, men det er allerede skrikende mangel på intensivsykepleiere, og å videreutdanne og drive opplæring er et langt lerret å bleke-. Så dette blir veldig krevende, og jeg klarer ikke å se at de skal løse det.

Konsekvensene mener han at rammer hele sykehuset:

– Det svekker traumeberedskapen og får konsekvenser for hjertemedisin ved sykehuset generelt. Det svekker beredskapen på hele Ullevål, og er veldig alvorlig.

OUS: Ingenting med budsjettet å gjøre

Avisa Oslo har stilt OUS flere spørsmål:

Kan dere bekrefte at flere ansatte ved thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har sagt opp jobbene sine?

Er det riktig at det er 19 av 24 sykepleiere?

Foretakstillitsvalgt sier at dette dreier seg om uenighet med ledelsen. Kan dere bekrefte dette?

Hva er bakgrunnen for uenigheten?

Hvilke konsekvenser vil dette få for avdelingen?

I en mail, skriver klinikkleder ved Hjerte-, lunge og karklinikken, Bjørn Bendz, sier dette:

– OUS arbeider med å lage ett hjerte- og lungekirurgisk senter hvor kompetansen skal samles. Dette skal etter planen iverksettes i løpet av 2025. Dette gjør vi fordi antall åpne hjerteoperasjoner er lavere enn tidligere, men inngrepene i seg selv er mer komplekse og de utføres hos pasienter med flere andre sykdommer enn bare hjertesykdom.

Han skriver også:

– Vi synes det er trist at folk sier opp, men endringen med å skape ett senter har ingenting med budsjettet for 2023 å gjøre. Det kan virke som alle har sluttet ved Oslo universitetssykehus.

Det er ikke riktig, flere av dem har allerede fått nye jobber andre steder ved sykehuset, sier HR-direktør Susanne Flølo:

– To har allerede fått stilling ved vår Akuttklinikk, to ved Medisinsk klinikk og én ved Ortopedisk klinikk. Alt dette er naboklinikker ved OUS. Mange av de som har sagt opp har også gjort dette for så kort tid siden at de trolig ikke har søkt nye stillinger enda. Selv om mange ikke ønsker å være med på de endringene som planlegges ved thoraxkirurgisk avdeling, er vi glade for at mange fortsetter å arbeide ved OUS, sier Flølo.