Gjenåpningen av Oslo er i full gang og serveringsstedene fylles opp kveld etter kveld i hovedstaden.

Det har også ført til at Mattilsynet har gjenopptatt satsingen på smilefjeskontrollene, slik at kundene skal være trygge at maten lages under skikkelige forhold når de er ute og spiser.

Melder ikke inn driften

– Inspektørene som har vært ute får tilbakemeldinger om at det er noen spisesteder som ikke har meldt inn driften til oss. Alle som skal starte med matservering, skal melde fra til Mattilsynet. Både oss og kommunen, næringsetaten i Oslo. Hvis et spisested ikke melder fra til oss, kommer de ikke fram på Matportalen og da får ikke forbrukerne informasjon om spisestedet, forteller seksjonssjef Inger-Marie Øymo i Mattilsynet.


Hun har ikke tall på hvor omfattende dette er, men tilbakemeldingene fra inspektørene gjør at hun tar opp situasjonen med Avisa Oslo.

Matportalen.no er en nettside alle kan klikke seg inn på for å få med seg hva som er resultatet av siste smilefjeskontroll ved alle serveringssteder.

Vel å merke: alle serveringssteder som har meldt seg til Mattilsynet.

– Det er en plikt i regelverket at den som er ansvarlig for spisestedet skal melde fra til Mattilsynet. Hvis man ikke gjør det, har man brutt denne plikten. For spisestedene betyr det at man ikke finner de på Matportalen. Som forbruker ville jeg vært skeptisk til et sted jeg ikke fant der, fortsetter Øymo.

Utover dette får det ikke store konsekvenser om man ikke har meldt seg inn, annet enn at Mattilsynet ber serveringsstedene om å gjøre nettopp dette. Seksjonssjefen trekker fram at Mattilsynet har lagt ut veiledning om hvordan man gjør dette på deres nettsider. Hun oppfordrer alle om å gjøre dette.

Slik prioriteres smilefjeskontrollene

Mattilsynet er nå i startfasen av det som vil bli en omfattende oppgave med å gjennomføre smilefjeskontroller etter en lengre periode uten kontroller.

– Vi vil prioritere de stedene som vi ikke har vært på tilsyn hos før. Vi har fått flere meldinger om steder som har startet opp og i Oslo, Asker og Bærum er det 270 steder som vi prioriterer først, svarer Inger-Marie Øymo.

Seksjonssjefen for Mattilsynet i Stor-Oslo, avdeling Oslo Asker og Akershus fortsetter:

– Tidsplanen er å ta det fortløpende. I Mattilsynet kan det skje ting som forstyrrer planene, som utbrudd og andre hendelser vi må omdisponere etter, men målet er å få kontrollert disse utover høsten.

Etter at de nye stedene er kontrollert, prioriteres steder som har fått strekmunn eller surt fjes ved tidligere kontroller. I utgangspunktet prioriteres serveringssteder med mindre alvorlige bekymringsmeldinger i samme gruppe.

Vurderer bekymringsmeldinger

Øymo presiserer at de gjør vurderinger av alvorlighetsgraden kontinuerlig når de får bekymringsmeldinger. Hvis bekymringsmeldingen er av en karakter som tyder på alvorlig fare for at maten ikke er trygg, følger de opp med tilsyn raskt.

Andre og mindre alvorlige bekymringsmeldinger for eksempel opp ved å kontakte bedriftene, eller at disse forholdene vurderes spesifikt neste gang de er på inspeksjon.

Seksjonssjefen utdyper at bekymringsmeldinger lagres på hver virksomhet og blir en del av historikken deres når Mattilsynet planlegger nye tilsyn.

– Denne historikken bruker vi også når vi deler virksomhetene inn i grupper for å gjennomføre tilsyn der vi mener det er viktigst først. På smilefjes betyr det at virksomheter med tre smil på rad blir tatt til slutt, etter dem som har en historikk med bekymringsmeldinger, strek- eller sur munn, svarer Øymo.