Den politiske streiken gjennomføres av førere som er medlem av Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Streiken omfatter førere av trikk, T-bane og busslinje 20, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 54, 70, 74, 76, 71A, 71B, 72C, 75A, 75B, 75C, 78A og 78B i Oslo.

Streiken, og dermed stansen, vil vare fra 15.30 til 15.45 – altså midt i rushtiden.

Ruter opplyser i en pressemelding om at «transportmiddelet kjører til nærmeste holdeplass og vil stå der til streiken er over».

Forsinkelser må påregnes, også på andre busslinjer.

Ruter gjør også oppmerksom på at reisegarantien ikke er gjeldende ved streik.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det ble stans i all kollektivtrafikk. Dette stemmer ikke.

På grunn av strømprisene

AO har tidligere omtalt den varslede streiken. Det er Oslo Sporveiers Arbeiderforening som streiker, og det gjør de på grunn av høye strømpriser:

«Sporveien er hardt rammet av høye strømkostnader. Dette har påvirkning på våre arbeidsplasser og kan gi betydelige konsekvenser på kollektivtilbudet. (..) Dårlig politisk styring av strømprisene skal ikke ramme gode velferdstilbud som kollektivtrafikk, skole og idrettsanlegg i Oslo og resten av Norge», har foreningen uttalt i en pressemelding.

Foreningen skal holde fanemarkering utenfor Stortinget samme dag, med budskapet «politisk kontroll over strømprisene nå».

Les også

Har vi gitt opp å fungere normalt som by når det snør?