Mannen i 50-årene ble endelig frikjent for voldsbruk to og et halvt år etter at saken mot ham startet i 2016. Nå har han vunnet frem med erstatningskravet han rettet mot Staten for urettmessig strafforfølgning.

Enorme følger

Straffesaken fikk enorme følger for treneren, som sto på terskelen til internasjonalt gjennombrudd i idretten han var trener i. Etter at han ble politietterforsket, ble han oppsagt av idrettsforbundet han jobbet for og utsatt for massiv rykteflom som ødela videre, internasjonale karrieremuligheter.

Etter pågripelsen, siktelsen og varetektsfengslingen sto han på bar bakke økonomisk og måtte selge huset.

Halvert

Påtalemyndigheten reiste tiltale, og voldssaken var to runder i rettsapparatet. Da frifinnelsen endelig var et faktum i lagmannsretten, reiste mannen krav om erstatning til Statens sivilrettsforvaltning for urettmessig straffeforfølgning

Kravene ble avslått med begrunnelse i at mannen uten rimelig grunn hadde medvirket til strafforfølgningen mot seg. Mannen stevnet deretter sivilrettsforvaltningen for Oslo tingrett.

Nå har han vunnet frem, men får erstatningssummen halvert fordi han selv ikke hadde bidratt til alle sakens opplysninger under politietterforskningen.

Sto på sitt

I retten sto sivilrettsforvaltningen fast ved at mannen i straffesaken hadde opptrådt på en måte som foranlediget straffesaken. Innholdet i politiavhørene i voldssaken ble lagt frem som bevis mot ham i den sivilrettslige behandlingen.

Retten kom til at det ikke var uforholdsmessig at det på tidspunktet i 2016 ble igangsatt etterforskning, at mannen ble pågrepet og varetektsfengslet.

Men:

– Graden av bebreidelse mot saksøker for å ha fremkalt strafforfølgningen er derfor etter rettens vurdering ikke av de høyeste, kom retten til. Dermed hadde han krav på erstatning.

Rykteflom

Selv etter at mannen ble frifunnet, har han hatt problemer med å skaffe seg jobb på grunn av saken. Retten mener imidlertid at han nå har større sjanser for å vende tilbake til idrettsmiljøet på grunn av tiden som er gått.

Oslo tingrett reduserte mannens erstatning fordi den kom til at mannen kan bebreides for ikke å ha bidratt fullt og helt, såkalt mistankepådragende atferd.

Fra en tilkjent erstatning på 4,2 millioner kroner, vil han dermed sitte igjen med 1,2 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap og 873.000 kroner som erstatning for fremtidig tap.

I tillegg fikk han 40.000 kroner i oppreisning mens hans advokat får dekket alle sine utgifter på snaut 400.000 kroner.