Rundt klokken 22.15 fredag kveld mottok Avisa Oslo tips om at alle reisene til og fra t-banestasjonen på Tøyen ble sjekket av politiet for våpen.

En av dem som ble sjekket var AO-journalist Nicole Myhrer.

– Alle må ha kvittering og registreres. Ingen som går av T-banen «slipper unna», sier hun til AO.


Dette kan operasjonsleder Eirik Sannes bekrefte fredag kveld.

Han opplyser at politiet er på T-banestasjonen med en del patruljer.

– Det er en planlagt våpenvisitasjon for å avdekke våpen. På offentlig sted kan politiet iverksette slike tiltak, sier operasjonsleder Sannes og viser til politilovens paragraf 7a om visitasjon for å avdekke våpen.

– Større organiserte visitasjoner for å søke etter kniv på personer i belastede områder er rett og slett noe vi gjør fra tid til annen med hjemmel i politiloven, legger han til.

Han sier samtidig at våpenvisitasjonen ikke er satt i sammenheng med noen pågående hendelser.

Operasjonslederen opplyser at politiet visiterte 189 personer. Det ble ikke funnet noen våpen.

Sannes viser til Kvitteringsordningen – den nye prøveordningen med kvittering som skal testes ut i en ni måneders periode, fra 5. desember 2022 til 3. september.

«Prøveordning med kvittering ved personkontroller er et av tiltakene som skal testes ut for å øke publikums tillit til politiet», opplyser politiet på egne nettsider.