Stadig mer informasjon og tjenester foregår på nett. Men hva skjer med dem som ikke får tilgang til bank-id?

Avisa Oslo fortalte historien om Dzejlana (15) som kan ikke kjøpe sin egen billett. Hun er for ung til å ha Vipps og for ung til egen bank-id.

Nå tar stortingsrepresentant Tore Hagebakken (A) opp problemet som et skriftlig spørsmål på Stortinget.

– Dette er en viktig. Dette må kunne gå an å få løst. Da velger jeg å ta den til statsråden, forteller Hagebakken til Avisa Oslo.

Hagebakken vil ha svar på hva regjeringen vil gjøre for å hindre at alle de som ikke har tilgang på Bank-id ekskluderes fra informasjon og bruk av internett.

Han påpeker at manglende tilgang til Bank-id gjør det umulig å handle på nett.

Spørsmålet rettes til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hun har en uke på seg til å svare. Foreløpig har hun ikke svart.

Nye regler fra nyttår

Kravet om ekstra sikkerhet ved nettkjøp ble innført ved nyttår. Da trådte EU-direktivet «Revised Payment Services Directive» (PSD2) i kraft.

Avisa Oslo har tidligere skrevet om at mange reagerer på at systemet er tungvint. Blant annet kan det være vanskeligere å kjøpe buss- eller trikkebilletter i Oslo.

Det nye direktivet rammer flere grupper enn unge under 16 år og eldre uten smarttelefoner eller datatilgang.

Varslet allerede i 2015

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) forteller at svært mange med utviklingshemning og pårørende rammes av manglende tilgang til bank-id. En aktuell problemstilling er innlogging på Helse-Norge for å sjekke resultat av covid-19-test. Du må også ha bank-id for å bytte fastlege, bestille time eller sende melding til lege, bestille pasientreiser eller lese vedtak fra NAV,

– Det er et stort problem. I helgen fikk jeg henvendelse fra noen som alltid har bestilt mat via kolonial.no. Etter nyttår ble det umulig, sier forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Du må også ha bank-id for å kunne bruke Vipps.

– Det generelle problemet er at bank-id er en privatsak. Det var bankene som skapte dette. Staten synes at det var et bra opplegg og de begynte å tilpasse sine tjenester til en privat ordning. Staten tenkte nok ikke på å tilpasse tjenestene slik at alle kan få dem, sier Gitlesen.

Han påpeker at bevegelseshemming ikke er til hindre for å få bank.id. Men kognitive funksjonsnedsettelse som utviklingshemming vil kunne hindre bank-id. Det samme vil gjelder for folk med demens og med psykiatriske utfordringer.

– Dette kan ordnes på ulikt vis som det er gjort for barn over 16 år. De er jo umyndige, men det er unntaksregler slik at de får bank-id. Det kan innføres andre unntaksregler ved at en verge kan få ansvaret for å disponere en bank-id eller brukes sin egen bank-id.

NFU har tatt opp problemet gjentatte ganger siden 2015.

Stortingsrepresentant Hagebakken forsøker å ta opp ting som han ser blir feil.

– Dette blir en stressfaktor og det er en uheldig situasjon. Forholdene er fortsatt ikke løst og problemene er blitt større fordi stadig flere ordninger overføres til nettet, påpeker Hagebakken.