(Nordstrand Blad:) Tidligere i år ba Oslo kommune innbyggerne om å spare på vannet. Grunnen var at lite nedbør over lang tid og nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder.

Denne uken melder VG at Oslo må få vann fra nærliggende kommuner.

BAKGRUNN: Oslo kan få vannrestriksjoner hvis ikke folk sparer på vannet

– Alle må spare vann

Seksjonsleder vannmiljø i Vann- og avløpsetaten, Frode Hult, forteller til Nordstrands Blad at rundt ti prosent av innbyggerne i bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand får vann fra Skullerud.

De som normalt får vann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg med Elvåga som vannkilde er områdene: Lambertseter, Holmlia, Nordstrand, Bjørndal og gamle Ski kommune. Grensene er litt flytende mellom områdene, da vann kan styres flere veier, forklarer Hult.

– Det er viktig å poengtere at alle i Oslo trenger å spare vann, for alt drikkevannet er i samme system enten det kommer fra Oset vannbehandlingsanlegg eller fra Skullerud vannbehandlingsanlegg. Blir det helt skrapa på vann i Elvåga vil alle få vann fra Oset, også de i områdene nevnt over, sier Hult til Nordstrands Blad.

Han forteller at per i dag synker vannstanden i Elvåga som en følge av det tørre været, på samme måte som i Maridalsvannet.

– Vi produserer cirka ti prosent av drikkevannet til Oslos innbyggere herfra, og tilsiget til Elvåga er lite. Den er ikke kritisk nå, men det kan bli det over tid hvis det tørre været fortsetter og vi ikke gjør alt vi kan for å redusere vannforbruket.

Ifølge Hult er det fortsatt mye som skal til for at man tar i bruk Nøklevann som drikkevannskilde. Vannet ble i 1983 frigjort som vannkilde for Oslos innbyggere, og har siden da blitt brukt i nødstilfeller ved ekstrem tørke.

– Da må vi ned på tiltaksnivå fire. Men det er svært lite trolig at vi kommer dit sommeren 2022. Men vi kommer dit i 2023 hvis tørken fortsetter, sier han tydelig.

Rekordlite nedbør

Det var rekordlite nedbør i Oslo mellom 25. februar og 21. april. På 56 dager falt det til sammen 13,2 millimeter nedbør, melder meteorologene.

– April 1974 er den eneste måneden vi har registrert null nedbør samme sted, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Vann- og avløpsetaten har igangsatt tiltak for å sikre mer vann, som blant annet overføring av vann fra Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk, henholdsvis 200 og 100 liter i sekundet.

Til Nordstrands Blad forteller Hult at man har fire tiltaksnivå ved lave magasinfyllinger. I dag er Oslo på tiltaksnivå én.

– Vi har senket vannføringen i Akerselva fra 1500 liter i sekunder til 1000 liter i sekundet, har fullt trykk på lekkasjesøk og oppretting av lekkasjer, og så er vi så heldige at vi har gode naboer. Vi får 200 liter i sekundet av Bærum kommune og 100 liter i sekundet av Nedre Romerike Vannverk. Til sammen utgjør bidraget fra våre naboer cirka ti prosent av Oslos vannforbruk. Magasinfyllingen ligger nå på 67 prosent. Tiltaksnivået for nivå én er dersom vi er under 78 prosent på denne tiden av året, forklarer Hult.

Hva kan du gjøre for å spare på vannet?

– Små tiltak i hverdagen kan til sammen bli mye spart vann. Det er ingen grunn til å bekymre seg for at vannet plutselig er brukt opp og forsvinner fra springen, men legger vi alle ned en liten innsats nå kan det ha stor betydning for vannbeholdningen utover våren, fortalte Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo i en pressemelding i midten av januar.

Dette kan du gjøre for å bidra

  • Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.
  • Ikke la krana renne mens du pusser tennene.
  • Bruke øko-program på oppvaskmaskinen.
  • Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
  • Bruke den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Fire tiltaksnivå

Dersom tørken fortsetter vil Oslo gå ned ytterligere ett tiltaksnivå. Da vil man slutte med kommunalt forbruk, noe som vil si at vanning og bruk av fontener vil da opphøre. I tillegg vil man redusere vannføringen i Akerselva til rundt 750 liter per sekund. I et slikt tilfelle er magasinfyllingen på 59 prosent for denne årstiden.

På tiltaksnivå tre vil man redusere vannføringen ytterligere ned til 500 liter per sekund.

– Da begynner det å bli kritisk for planter og dyr i vassdraget. Det blir innført restriksjoner på hagevanning og bilvask, og vi vil være i dialog med helsemyndighetene for å ta i bruk andre vannkilder som ikke er i drikkevannsforsyningen i dag. Dit kommer vi ved 55 prosent magasinfylling for denne årstiden, sier Hult.

På det strengeste tiltaksnivået, vil kommunen starte vannproduksjon fra beredskapsvannene Langlia og Alnsjøen. Da vil man også bli bedt om å koke vannet i større deler av Oslo vest og Oslo øst. Da vil også Nøklevann bli tatt i bruk.

– Da blir det forbud mot friluftsliv i og ved Nøklevann. Det vil si at det ikke er lov å bade, fiske, padle/kajakk/kjøre båt, eller å slå seg ned nærmere enn 50 meter fra vannet (forbud mot telt, hengekøyer m.m.). I tillegg kan vi også senke vannføringen i Akerselva ytterligere ned til 250 liter i sekundet dersom vi får en søknad om dette innvilget av NVE. Det skal sies at forrige tørre toårsperiode i Oslo i 1995–96 var vi nede på 250 liter per sekund i Akerselva i mars 1996. Magasinfyllingen var da helt nede under 30 prosent, forteller Hult.

Nøklevann var drikkevannskilde på 1800-tallet

Nøklevann ble drikkevannskilde på slutten av 1800-tallet og frem til 1983. Da ble området frigjort for alminnelig bruk. Vannet er et mye brukt badested i Østmarka, med unntak perioden 2015 til 2017 da vannstanden ble senket med 5,5 meter i forbindelse med rehabilitering av demningen ved Rustadsaga.