– På grunn av vannlekkasje i en kum som ligger midt i kjørebanen i Konows gate, må gaten stenges i ca. tre uker i juli. Det er ikke mulig å passere for bussene selv om det gjøres tiltak for å kjøre på fortauet, sier pressevakt Cathrine Myhren i Ruter.

Dette fører til at linje 70 og 70N må legges om i denne perioden.

Disse holdeplassene blir ikke betjent

Holdeplassene Ryenberget, Manglerudveien, Furuveien og Eirik Raudes vei blir ikke betjent i tre ukersperioden. Omkjøringen blir via Enebakkveien – Ryenbergveien.

– Vi beklager de ulemper dette medfører for reisende på linjen, sier Myhren.

Hun anbefaler følgene alternative holdeplasser for reisende:

Ryenberget: Det er ca. 200 meter gangavstand til holdeplassen Ryen T-banestasjon som fortsatt betjenes av linje 70.

Manglerudveien: Det er ca. 600 meter gangavstand fra holdeplassen Manglerudveien til Ryen T-banestasjon.

– En del av kundene som bruker linje 70 fra Manglerudveien holdeplassen får nok noe lengre gangavstand enn 600 meter, men da kan også Manglerud T- banestasjon være et alternativ, sier pressevakten.

Manglerud T-banestasjon kan også være et alternativ.

Furuveien: Fra holdeplassen Furuveien er det ca. 1100 meter til Høyenhall T-banestasjon, som sammen med Manglerud T-banestasjon er nærmeste alternativ til Furuveien for kollektivreiser.

– Kundegrunnlaget for Furuveien holdeplass bor for en stor del i områdene mellom Furuveien og Høyenhall T-banestasjon og Manglerud T-banestasjon, og en del bor langsmed Svartdalsveien. For de fleste kundene vil den reelle gangavstanden være noe mindre enn 1100 meter. Det er kunder som benytter Furuveien som får den største ulempen med dette avviket, og det er i dette området det må vurderes avbøtende tiltak hvis det er aktuelt, sier Myhren.

Eirik Raudes vei: Fra denne holdeplassen er det ca. 500 meter til nærmeste holdeplass som er Kværner i Konows gate. Kværner vil fortsatt bli betjent av linje 70 og 70N i tillegg til linjene 19N, 34 og 74, opplyser Myhren.

Omdiskutert bussrute

Denne bussruten er omdiskutert fordi en aksjonsgruppe, bestående av beboere langs ruten i bydel Østensjø, har i flere år kjempet for en ekspressbuss som kjører Operatunnelen og kollektivfeltet i Kong Håkon 5.s gate mellom sentrum og Ryenkrysset.

Kundegrunnlaget for bussruten, som beboere kaller for «ferja vår», er på cirka 16.000 personer, ifølge Ruters beregninger. For dem som bor langs Enebakkveien mellom Skullerud og Ryen, er bussen i praksis eneste kollektivtilbud. Østensjøbanen og Lambertseterbanen er ikke realistiske alternativer.

Ruter mener at aksjonsgruppens forslag om å kjøre annenhver avgang på linje 70 gjennom Svartdalstunnelen i rushtid vil medføre et dårligere tilbud og ha negative konsekvenser for kundene på strekningen mellom Ryenberget og Jernbanetorget.

Ekspressavganger mellom Ryen og sentrum har foreløpig ikke blitt noe av.