– Vi var veldig overrasket over at markedet svarte som det gjorde. Det må vi si. Vi hadde en forventning om et annet prisnivå, og det var basert på prosjekter som var vellykkede og gjennomført ganske nylig, som Follobanen, sa prosjektleder Steinar Johannessen.

Svaret kom da Frps Lars Petter Solås spurte om Vann- og avløpsetaten (VAV) lurte på hvordan store kostnadsoverskridelser kunne komme så overraskende på etaten – med tanke på at etaten oppga å ha god kjennskap til markedet.

Det aktuelle prosjektet skal stå klar i 2028 og går ut på å frakte vann fra Holsfjorden til hovedstaden.

Oslos nye reservevannløsning ligger an til å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Forventet anslått pris

Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne, og har derfor kalt inn til en høring.

Møtet ble innledet av Vann og avløpsetatens direktør Maria Aursund.

Hun fortalte at det var stor interesse for prosjektet i markedet da de begynte å jobbe med det.

– Vi forventet pris i henhold til estimater, sa Aursund.

Den 23. november 2020 kom det informasjon om at prisene lå an til å bli langt høyere enn ventet.

– Vi vurderte stor sannsynlighet for at kostnadsrammene ikke ville holde, sa Aursund om informasjonen hun la fram for byrådsavdeling for miljø og samferdsel den 18. desember.

– Underlagt taushetsplikt

Aursunds vurdering er at en offentliggjøring av mulige kostnadsoverskridelser ville vært uheldig.

– Vår vurdering er at tilbudsprisene er underlagt taushetsplikt fram til det foreligger en budsjettavklaring, sa Aursund om milliardsprekken, som ble lagt fram i mai av byrådet i revidert budsjett for Oslo-kommune.

Hun oppfattet at koronapandemien – i likhet med generell prisøkning i byggebransjen – hadde påvirket størrelsen på kostnadssprekken.

– En offentliggjøring av mulige kostnadsoverskridelser før evaluering var sluttført kunne gjøre prisene i tilbudene kjent, sa Aursund også.

På spørsmål fra Anita Leirvik North (H) om byrådsavdelingen og Vann og avløpsetaten hadde møter etter at kostnadsøkningen ble kjent, svarte Aursund bekreftende.

– Sto i fare for ikke å få tilbud

Kostnadssprekken vil få konsekvenser for Oslo kommunes økonomi.

Da FNBs Brit Fossum spurte om etaten vurderte en annen form på anbudet, der anbudsvinner satt med den økonomiske risikoen, svarte Steinar Johannessen i Vann- og avløpsetaten (VAV) at dette var den opprinnelige planen.

– Dette ble dårlig mottatt i markedet, og vi sto i fare for ikke å få tilbud på jobben i det hele tatt. Etter det endret vi kontraktstrategi for å gjøre det til et mer attraktivt tilbud.

– Er det sånn at du aller helst nå ville ha stoppa prosjektet og startet på nytt? Og ville det blitt billigere, spurte Aps Frode Jacobsen – en representant for byrådspartiene.

– Det riktige vil være å gå videre med anskaffelsen, svarte Aursund.

Først møte med Berg i mars

Aursund sa at VAV har gått gjennom fire ulike alternativer for senere ferdigstillingen. Ingen av disse har blitt vurdert som hensiktsmessige.

Venstres Marit Kristine Vea framhevet at Concreto anbefalte en løpende ekstern kvalitetssikring av prosjektet, fordi usikkerheten var så stor.

Vea hadde ikke sett noe bevis på at dette hadde blitt fulgt opp.

Aursund svarte at to eksterne selskaper fulgte opp dette arbeidet, og at VAV kontinuerlig jobbet med organisasjon, kompetanse, kvalitetssikring av ulike ledd i prosjektet og hindre korrupsjon.

Aursund bekreftet også at det første møtet der byråd var til stede først var i mars 2021.

– Vi hadde ingen indikasjoner på at de øvrige entreprisene skulle gi sånne utslag som vi ser at de har fått. Så lenge vi holder oss innenfor våre fullmakter, er det ikke naturlig for oss å orientere om ting som ikke skal orienteres om, svarte VAV-direktøren.

Spurte om møtereferater

Rødts Eivor Evenrud merket seg at planlagte møter ikke hadde blitt referert fra.

– Er det sånn at møtene har blitt avlyst eller ble det ikke ført referater?

Her svarte Aursund at formelle møter ble referert fra.

Videre ble VAV presset på om de hadde god nok innsikt i markedene de bestilte jobber fra, i og med at det har vært såpass store prisoverskridelser.

– Ja, vi vil si at vi har god oversikt. Prisnivået i markedet kan ikke vi bestemme. Vårt ansvar må være å legge til rette for best mulig konkurranse i markedet, og det mener vi at vi har gjort, svarte Johannessen.

Byrådet har lagt stor vekt på markedsutviklingen som årsak for de store overskridelsene.

Da Kristian Mehus i Holte Consulting, som har utarbeidet en rapport om det aktuelle prosjektet, ble spurt om hvor sentralt markedet faktisk har vært her, svarte han følgende:

- Det vi sier er jo det at det er en forskjell mellom de prisene man hadde lagt til grunn i prosjektet før man gikk ut med konkurranse, og de prisene man fikk. Det er klart at markedet har hatt en stor betydning her.

- Fremtiden er vanskelig å spå, men det er det man gjør når man lager en usikkerhetsanalyse. Det er jo håp om at man ikke skal gå ytterligere over når man får en ny kostnadsramme. Den forventede prisen er ikke 17,7 mrd, den er 15,7 mrd.

Avisa Oslo følger høringen utover dagen. Det avsluttes etter planen klokka 16.00.

BAKGRUNN: