Siden barn mellom 12 og 15 år ikke er helserettslig myndige, må foreldre samtykke før barna deres kan få vaksine.

– Jeg er på ingen måte bekymret over å gi denne aldersgruppen en vaksinedose. Det er imidlertid viktig å skille mellom denne gruppen og de som er yngre. Der er langt mindre vi vet, vaksiner er ikke er godkjent, og det er mindre sykdom, sier hun til NTB.

Vaksineforskeren mener det er viktig å skille mellom barn og ungdom. Ungdom har gått gjennom puberteten, og de har et immunsystem som er ganske likt som de voksne. Dessuten er vaksinen godkjent for barn ned til 12 år.

Smitten blant barn har skutt i været etter sommerferien. I forrige uke steg den med 174 prosent blant tenåringer, og det ble til sammen registrert hele 229 smitteklynger i grunnskolen.

Får én vaksinedose

Torsdag besluttet regjeringen etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet at barn mellom 12 og 15 år i Norge skal få tilbud om én dose med Pfizers koronavaksine i tiden framover.

Årsaken til at ungdommene i første omgang får tilbud om bare én dose, er at FHI mener at dette vil gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og at det er registrert færre alvorlige bivirkninger etter 1. enn etter 2. vaksinedose.

Den største smittebegrensende effekten oppnås imidlertid først når det er gitt to vaksinedoser, men FHI mener at individuelle hensyn ved å tilby unge vaksinasjon er viktigere enn samfunnsnytten ved å begrense spredning.

Få alvorlig koronasyke barn

I Norge har det fram til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det utgjør om lag 0,4 prosent av dem som får påvist koronaviruset i alderen 0–17 år.

Gjennomsnittlig tid som de har vært innlagt, er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen.

– Gir det best beskyttelse for barn å bli vaksinert eller smittet?

– Svaret vet vi faktisk ikke 100 prosent ennå, men når man får en infeksjon med så små konsekvenser, vet vi at det vil bli dannet svært brede immunresponser – både T-celler og antistoffer – mot ulike deler av viruset. Det er ikke dumt, svarer Grødeland.