– Det er faktisk veldig vanskelig.

Det sier Eiendom Norges administrerende direktør Henning Lauridsen. Han svarer på følgende spørsmål fra Avisa Oslo:

– Hva kan på kort sikt gjøres med Oslos galopperende leiepriser?

Annonsetall fra FINN, først omtalt av VG, viser en økning på rundt 2.000 kroner i månedlig leie for leilighetene lagt ut på den aktuelle hjemmesiden. Økningen har kommet i løpet av de siste tolv månedene.

Samtidig har Avisa Oslo omtalt enkeltpersoner som har brukt et halvt år på leiebolig-jakt, og ekteparet Ahmad som fikk 175 henvendelser da de la ut to leiligheter på Løren.

– Virkelig tidspunktet for å leie ut

Ifølge Lauridsen har blant annet følgende hendelsesforløp bidratt til den eksplosive etterspørsel:

  • Korona bidro til en periode med færre studenter og arbeidsinnvandrere i Oslo.
  • Manglende etterspørsel førte til et mindre tilbud.
  • Overgang til normalsituasjon førte til at etterspørselen brått økte – uten en tilsvarende økning i tilbud.

På kort sikt er det få politiske grep som kan føre til en rask bedring, ifølge Henning Lauridsen. Han kommer imidlertid med en oppfordring til de av Avisa Oslos lesere som disponerer en tilgjengelig bolig de i liten grad bruker:

– Dette er virkelig tidspunktet for å leie ut. Da gjør du faktisk en samfunnstjeneste, mener Eiendom Norges administrerende direktør, før han legger til:

– Det aller viktigste er at folk får et sted å bo.


– Kronisk lite bygging

Studenter og lavtlønnede er blant gruppene som rammes hardest når leie- og de generelle boligprisene stiger.

– En økning på 2.000 er ganske mye når de har smalt rom for å betale ekstra, påpeker Lauridsen

På lengre sikt tror Henning Lauridsen at tilbud og etterspørsel vil balansere seg. Men han knytter hovedstadens problem til manglende boligbygging over tid.

– Oslos store problem er kronisk lite bygging de siste 20 årene. Vår vurdering er at det burde vært bygget 40.000 flere boliger enn de boligene som faktisk har blitt bygget i det tidsrommet. Det har bidratt til at bruktboligprisene har steget med 95 prosent. Det er mye mer enn i Bergen og Trondheim, der økningen er på 50–60 prosent i samme periode, sier Lauridsen.

Fem Høyre-forslag

Avisa Oslo har tatt kontakt med byrådet og bedt dem kommentere hva som kan gjøres med den vanskelige situasjonen på leiemarkedet. Henvendelsen er ikke blitt besvart.

Høyres Eirik Lae Solberg, innstilt som byrådslederkandidat, har på sin side overfor Aftenposten lansert fem grep han mener vil bedre boligsituasjonen i Oslo.

Disse innebærer å:

  • I større grad enn tidligere ta lederrollen i utbygginger. Her ønsker Lae Solberg å ta i bruk «Ensjø-modellen», der kommunen koordinerte et større prosjekt med flere grunneiere.
  • At kommunen skal la private aktører foreslå større områdeplaner.
  • At kommunen skal gjøre det lettere å bygge ut loftsleiligheter, bygge nye etasjer og bygge på ikke-benyttede tomter i sentrum.
  • Legge til rette for leie-til-eie-ordninger, der kjøper får mulighet til å gradvis kjøpe seg inn i en bolig.
  • Uttesting av pilotprosjekter der personer med lav inntekt kan få alternative former for boliglån.

Les også

La ut to leiligheter til leie på Finn – da kokte innboksen: – Folk er helt desperate

Kan bli aktuelt med ny etat

Lae Solberg vektla også at PBEs behandlingstid må ned. I Aftenpostens sak framkommer det at saksbehandlingstiden har mer enn doblet seg siden 2017 og at det i snitt tar 5,5 år fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i bystyret.

– Hvordan har du tenkt å få saksbehandlingstiden ned?

– Vi må gå grundig gjennom etatens organisering, samtidig som politikerne selv tar ansvar ved å prioritere byggesaker og boligutbygginger høyere, sier Lae Solberg til Avisa Oslo.

Hvis ikke en organisatorisk gjennomgang og påfølgende tiltak fungerer, mener Lae Solberg at en ny etat i direkte konkurranse med PBE bør vurderes. Dette etter modell etter Nye Veier, som ble opprettet i 2015 som en konkurrent til Statens vegvesen.

– Nye Veier har ført til at vi får bygget flere veier og at veiene blir bygget raskere. Jeg sier ikke at å bygge veier og boliger er det samme, men har tro på at hvis kommunen henter inn alternativ kompetanse, kan konkurransesituasjonen bidra til etatene skjerper hverandre, sier Lae Solberg.

– Sånn kan vi ikke ha det

– Kan det oppstå organisatoriske utfordringer?

– Det vil helt sikkert være organisatoriske utfordringer, men hvis det blir nødvendig å opprette en konkurrent til PBE, må vi på forhånd nøye vurdere hvordan det skal gjennomføres, sier Lae Solberg.

Høyre-politikeren er opprinnelig fra Drammen, men kjøpte seg bolig i hovedstaden tilbake i 2003. Nå bekymrer han seg for at de som klarte å skaffe seg bolig for 20–30 år siden i praksis er i ferd med å trekke opp stigen etter seg.

– Det er svært alvorlig at så mange med normale inntekter ikke klarer å skaffe seg verken eie- eller leiebolig. Sånn kan vi ikke ha det, sier Eirik Lae Solberg til Avisa Oslo.

Da Avisa Oslo snakket med Henning Lauridsen i Eiendom Norge om grepene Høyre-politikeren har lansert, hadde Lauridsen stor tro på Ensjø-modellen.

– Hvis ikke kommunen tar en aktiv rolle, blir det fort bare Obos og de andre, store aktørene som utvikler større områder, sa Eiendom Norge-direktøren.

– En krevende arbeidsoppgave

Lauridsen omtalte Oslos lange reguleringsplantider som en «katastrofe».

Samtidig knyttet han dem til konfliktfylte forhold for bygging i hovedstaden – både på grunn av mange berørte parter ved utbygginger og på grunn av byens parlamentariske system.

I mange kommuner legger administrasjonen fram forslag til vedtak for de folkevalgte. I Oslo gjør byrådet det, noe som Lauridsen mener bidrar til å politisere byggesakene.

– Om Høyre vinner valget i Oslo i 2023, kan det å få ned reguleringsplantidene være en krevende arbeidsoppgave også for dem, sa Henning Lauridsen i Eiendom Norge til Avisa Oslo.