– Jeg var her rett etter at det skjedde. Det var fullstendig kaos, masse politi og sykebiler.

Rune Gjelberg er Furuset-beboer, og prosjektkoordinator for flerbrukshallen Furuset Forum og ungdomstilbudet Alnaskolen.

Mandagens hendelser på Furuset, hvor to unge menn ble påført kritiske skader etter knivstikking, bekymrer ham.

LES OGSÅ:

– Vært rolig her lenge

– Vi ble overrasket over det som skjedde i går. Det var veldig tragisk, og det berører hele nærmiljøet.

Aktivitetstilbudene som Gjelberg koordinerer, er populære for barn og unge på Furuset. Han har derfor unik innsikt i miljøet.

– Her er det egentlig veldig trygt og godt, og de unge på Furuset har mange tilbud å velge mellom, både fra kommunen og fra det private. Det er fritidsklubber og masse idrett, sier han.

Gjelberg påpeker at Furuset lenge har hatt et ufortjent dårlig rykte.

– Nå har det vært rolig her veldig lenge, og det har ikke vært gjengkriminalitet her siden B-gjengen og Furuset Bad Boys herjet på starten av 2000-tallet. Det er noen ungdomsgrupperinger, og det har vært noen utfordringer med narkotika de siste åra, men en så alvorlig hendelse som i går kan jeg ikke huske ha skjedd på fem år.

Han omtaler de mange voldshendelsene i Oslo de siste ukene som alvorlig.

– Utviklingen i Oslo nå er skremmende. Jeg håper at politiet tar ordentlig tak, spesielt når det gjelder bæring og bruk av kniv og machete. Det virker som om terskelen for det blir lavere, og at ungdommen involvert i kriminalitet stadig blir yngre.

– Opplever Furuset som trygt

Knivstikkingen på Furuset får Sahra Jaber – leder i Alna oppvekst- og kulturkomité – til å reagere med tristhet.

– Det er fryktelig trist at så unge mennesker er involvert i en så tragisk hendelse. I tillegg var det veldig mange vitner som fikk det med seg, og små bør ivaretas, innleder Jaber (Ap).

Hun jobber med ungdom på Furuset bibliotek- og aktivitetshus og kjenner godt til nærmiljøet. I denne saken uttaler hun seg først og fremst som politiker.

I likhet med Rune Gjelberg, opplever hun Furuset og Alna bydel som et trygt sted.

– Det er mye bra som skjer her. Det er også mye ungdom her som ikke nødvendigvis er fra området, fordi det er en møteplass. Vi vil ikke at folk skal føle seg utrygge på grunn av de to hendelsene som skjedde på mandag, sier hun til Avisa Oslo.

Hendelsene på Furuset skjedde kort tid etter en truende situasjon med kniv på Tveita. Politiet mener at hendelsene ikke har en sammenheng med hverandre. I tillegg har det vært to knivstikkinger på Stovner i løpet av én uke.

– Hva tenker du at dette kan bety for inntrykket folk har av Groruddalen, med flere knivhendelser på kort tid?

– Jeg synes at det er veldig synd fordi jeg vet at det både politisk og i bydelene i Groruddalen har vært satset veldig tungt på barn og unge. Vi har blant annet hatt sommerjobber med 300 ungdommer i sommer for å jobbe forebyggende, og for å åpne mulighetene.

Bekymret for knivbruk

Sahra Jaber sier at den alvorlige hendelsen fører til at politikerne vurdere tiltak.

– Vi kommer til å ta opp politisk om det er virkemidler som kan være med på å bidra til en bedre følelse av trygghet for folk og beboere i området. Og for at ungdommene ivaretas og følges opp.

Komitélederen erkjenner at det er utfordringer, spesielt knyttet til bruk av kniv blant unge.

– Man kan ikke stikke under stol at vi har utfordringer, det må vi ta tak i og jobbe med, men det er dessverre ikke bare i Groruddalen. Det er også utfordringer i sentrumsbydelene, og dette med knivbruk gjør meg bekymret. Her spiller politiet en viktig rolle. Politikerne kan gjøre alt de vil, men politiet er den viktigste instansen for å forebygge at unge bærer kniv.

Jaber avslutter med en bønn til foreldrene:

– Foreldrene spiller en nøkkelrolle. De bør ta en mer aktiv rolle, både i barnas fritid, hvem de er venner med, hva de gjør og hvor de oppholder seg. Men det er også like viktig at foreldrene i større grad tar en aktiv del i nærmiljøet.

LES OGSÅ: