Det positive først: Unge oppgir at de har blitt mer sosiale som følge av elsparkesykkelbruk. Mer eksakt 44 prosent av de mellom 13–22 år. Det viser en rykende fersk rapport fra TØI-undersøkelsen (Transportøkonomisk institutt).

Mange opplyser også at de beveger seg mer utenfor hjemmet og at de spiller mindre dataspill.

Men undersøkelsen avdekker også negative tendenser. 65 prosent oppgir at de har skadet seg mens de har brukt elsparkesykkel i fylla.

– Det er dessverre ikke overraskende at mange har skadet seg i alkoholrus, men det er allikevel overraskende at tallet er såpass høyt. Dette er mye høyere enn tidligere rapporteringer, da vi før har operert med rundt 40 %, som er tall fra Oslo skadelegevakt. Det kan kanskje også indikere at ruskjøring på sparkesykkel da er like mye, eller mer utbredt utenfor Oslo. Denne rapporteringen er derfor bekymringsfull, og vi håper dette endrer seg nå i etterkant av at de nye reglene 15. juni, sier prosjektansvarlig i Ung i Trafikken, Liv Marie Bendheim i en pressemelding.

Nye regler

15 juni gikk elsparkesykkel fra å være «sykkel» til å bli «motorvogn». Dette innebar at promillegrensen ble 0.2 (samme som for bil), aldersgrense på 12 år, og hjelmpåbud for barn under 15 år.

I tillegg kan nå mobilbruk på elsparkesykkel resultere i en bot på 7450 kroner og tre prikker på førerkortet. Seks prikker om man er i prøveperiode.

– På høy tid!

Ung i trafikken har lenge ventet på en innskjerping i lovverket omkring elsparkesykler.

– Vi er ikke imot å bruke elsparkesykler, men vi er bekymret over hvordan de blir brukt. Vårt fokus er at bruken skal være trafikksikker og forsvarlig. Så det er på høy tid at vi endelig har fått på plass et regelverk som sikrer forsvarlighet. Vi er glade for jobben Samferdselsdepartementet og resten av regjeringen har gjort for å bedre trafikksikkerheten, avslutter Bendheim.