Bare timer etter at byrådsleder Raymond Johansen hadde vært på besøk i de nye museumslokalene i Bjørvika og annonsert fest og åpning 22. oktober, kom beskjeden om at fem ansatte var tatt ut i streik fra fredag. Nå trappes streiken opp, og åtte nye ansatte ved Munchmuseet er plukket ut.

– Da er hele kuratorgruppa i streik, flere formidlere og prosjektlederen for flytting av kunsten, sier hovedtillitsvalgt ved Munch-museet, Trine Otte Bak Nielsen til Avisa Oslo.

Helt forferdelig

Unio består av 13 ulike forbund, og organiserer blant annet lærere, sykepleiere, forskere, bibliotekarer, politi og prester. Forrige fredag ble 600 medlemmer i Oslo tatt ut i streik, og nå blir ytterligere drøyt 1 200 nye medlemmer tatt ut fra onsdag.

– Om arbeidene stopper opp lenge så blir det utsettelser. Det spørs helt hvor lenge streiken varer, sier Nielsen.

Programmet fram til planlagt åpning i oktober er stramt, og organisasjonen er prosjektorientert og mange faggrupper jobber sammen. Det kan ramme framdriften.

– Det er helt forferdelig. Endelig har vi en åpningsdato, og så må vi ut i streik. Vi kjenner på det alle sammen. Samtidig gir ikke Oslo kommune oss noe valg. Det er bare for kommunen å komme med et bedre tilbud, sier Nielsen.

Forberedt på langvarig streik

Tilbudet fra Oslo kommune til de organiserte i Unio er på 2,8 prosent i lønnsøkning. Det er en tidel bedre enn det som ble akseptert i de såkalte frontfagene i privat sektor. Det er ikke godt nok for Unios medlemmer.

I Oslo kommune er det bare Unio av de store hovedorganisasjonene som ikke har godtatt tilbudet de har fått. De har håp om å starte et lønnsløft for sine grupper. Streikeviljen skal være stor, og de er forberedt på en langvarig streik. Det har ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene, og det er heller ikke planlagt noen møter.

– Vi er store forbund som har gjennomført lange streiker før. Vi har ressursene både økonomisk og organisatorisk. Min telefon er tilgjengelig, så det er opp til Oslo kommune å ta kontakt med oss. Men, vi har forventninger om en klar reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Nøye vurderinger

– Det er vel bevisst at dere tar ut så mange organiserte fra Munchmuseet. Det rammer vel hardere enn en bibliotekar på en videregående skole?

– Vi har gjort nøye vurderinger på hele uttaket, og har en del medlemmer i Bibliotekarforbundet. Vi har tatt ut folk både på Munchmuseet og på skolene, sier Skjefstad Andersen.

Du finner hele listen med de streikeuttatte stedene her (ekstern lenke).

Avisa Oslo har vært i kontakt med Munchmuseet for å høre hva ledelsen mener streiken kan få av konsekvenser for åpningen av museet. Saken oppdateres.