Rufusbilletten er en gruppebillett for barnehager og grunnskoleklasser opp til 10. klasse. Den gjelder for 15 personer, hvorav en av dem må være over 18 år. For én sone, som vil gjelde reiser i Oslo, koster det 169 kroner.

Nå vil billetten utvides til å gjelde mellom klokken 18 og midnatt. Det vil være en prøveordning i skoleåret 2022-23, får Avisa Oslo opplyst.

– Det er veldig mange skoleklasser og barnehager som ønsker å ta med barna på kulturopplevelser, til natur og friluftsområder og på andre aktiviteter. Det er ikke bare enkelt å organisere turer for skoleelever på kveldstid, men nå gjør vi det i hvert fall enklere og billigere for skolene, sier miljøbyråd Sirin Stav (MDG) til Avisa Oslo.

Oslo eier 60 prosent av Ruter. Resten eies av Viken.

– Vi håper at dette tiltaket gjør at vi får utnyttet kapasitet på kveldstid når det er god plass på buss og bane, slik at flere får glede av museum, kino eller debatter på kveldstid, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel (Sp).

Stav er tydelig på at tiltaket kan være med på å gi barn og unge «gode reisevaner» fra tidlig alder.

– Rufusbilletten gjør det mulig for skoleklasser å reise svært billig. Prisen per person kan bli så lav som 6 kr per reise. Tidligere har dette tilbudet kun vært tilgjengelig på dagtid, men nå blir det mulig å bruke også til aktiviteter og arrangementer på kveldstid.