Utvalget, som ledes av Lars Vorland, overleverte sin anbefaling til regjeringen mandag. Der kom det fram at anbefalingen deres er at ingen av vaksinene brukes i koronavaksinasjonsprogrammet.

– Jeg skal ikke gå inn på årsaken, for det er allerede godt kjent. Det er selvfølgelig på grunn av de svært alvorlige bivirkningene som har vært, sa Vorland.

Anbefalingen om ikke å ta dem inn i vaksinasjonsprogrammet er basert på smittesituasjonen i Norge.

– Endret smittetrykk, nye virusmutanter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusjoner, heter det i anbefalingen.

Norge har foreløpig ikke tatt i bruk Janssen-vaksinen, som ble godkjent i EU og Norge 11. mars. Det skyldes nærmere undersøkelser av bivirkninger. Etter nærmere undersøkelser vil Folkehelseinstituttet fjerne Janssen-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet slik smittesituasjonen er nå.

AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. FHI ønsker å ta vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

Det bør åpnes for å gi AstraZeneca- og Janssen-vaksinene utenfor vaksinasjonsprogrammet, anbefaler Vorland-utvalget, som er delt i synet på kriterier.

Skal vurdere nøye

Helseminister Bent Høie (H) sier at det har kommet gode nyheter i det siste, som gjør det mindre negativt å ikke ta i bruk Janssen- eller AstraZeneca-vaksinene.

– Utvalget har gjort et stort og godt arbeid på kort tid. Regjeringen vil nå gå grundig gjennom rapporten og bruke den som beslutningsgrunnlag sammen med Folkehelseinstituttets anbefaling for å ta stilling til bruk av disse vaksinene, sa Høie da han mottok rapporten.

Statsråden fremhever at Norge nå får flere og gode leveranser av Pfizer-BionTech-vaksinen, og at studier har vist at man har svært god beskyttelse allerede tre uker etter første vaksinedose av denne.

– Til sammen er dette faktorer som gjør det mindre negativt å utelukke bruk av virusvektorvaksiner, sier Høie.

Les også

Adalone (45) har funnet drømmeleiligheten. Bli med inn i Oslos Venezia