Etter at Ap, SV og MDG inntok byrådskontorene i Oslo, har det gått saktere. MDG lovet 50 prosent kutt innen 2020. Resultatet er rundt fem prosent. Til sammenlikning klarte Høyre i Oslo å kutte mer enn 10 prosent i perioden fra 2011-2015. Det virker som MDG har låst seg til en oppskrift som ikke fungerer.

Les Eivind Trædals (MDG) innlegg:

Les også

Siden 2015 har det vært aggressive angrep på Oslo

Hele klimapolitikken i Oslo er blitt redusert til en kamp mot bilen, og i denne kampen har de rødgrønne gjort seg blind for andre tiltak som er viktigere og faktisk bidrar til at utslippene går ned.

For eksempel å satse på karbonfangst og lagring på Klemetsrud i Oslo. Utslippene fra Klemetsrud tilsvarer i dag 200 000 biler. Et karbonfangstanlegg på Klemetsrud betyr at vi kan fange opp og kutte Oslos fossile utslipp med om lag 15 prosent, og Oslo kan utvikle teknologiske løsninger som hele verden trenger.

Les også

Det som skjedde her gir Lan tro på at MDG kan endre hele Norge: – Det var uvirkelig

Visstnok er dette et godt nok prosjekt for Oslo til at regjeringen skal ta regningen, men et for dårlig prosjekt til at Ap, SV og MDG skal bidra. Regjeringen har bidratt med 3 mrd. kr. Oslo Høyre har foreslått 1 mrd. kroner, men byrådet ønsker ikke å bidra med én krone, og har heller ikke søkt dialog med omkringliggende kommuner i Viken for å lage et godt spleiselag. Klimakrisen haster, da trenger vi aktive politikere - ikke passive.

En av hovedgrunnene til at utslippene i Oslo og andre storbyer går ned, særlig i transportsektoren, er økende elbilandel. Det elektriske nybilsalget i Oslo har eksplodert de siste årene, takket være regjeringens elbilfordeler. Samtidig klarte Oslo kommune å bare sette opp fire (4!) hurtigladere i fjor. Elektrifiseringen av Oslo havn er også regjeringens fortjeneste, ikke Oslo-byrådet.

Les også

Uten Venstre, ingen karbonfangst- og lagring

Men kanskje viktigst av alt: Uten Høyre hadde ikke vært like lett for oss Oslofolk å reise kollektivt på kryss og tvers i byen. Da de rødgrønne satt i regjering, fikk Oslo i enkelte år null kroner i statlige bidrag til utbygging og drift av kollektivtrafikk. Med Høyre i regjering er kollektivtilskuddene til Oslo og Akershus femdoblet. Staten har tatt over halvparten av kostnadene for blant annet ny sentrumstunnel for T-banen og Fornebubanen. I 2019 la den borgerlige regjeringen ytterligere 5,2 milliarder samferdselskroner på bordet til kollektivutbygging i Oslo. Dette er penger Ap, MDG og SV inntil nylig har nektet å ta imot.

Regjeringen har videre satset på biodrivstoff og elbusser, gitt Oslo mulighet til å innføre lavutslippssoner, miljødifferensierte bompenger og igangsatt arbeidet med å få etablert flere gjenvinningsanlegg for plast i Norge.

MDGs Eivind Trædal bruker et klassisk, retorisk politikertriks når regjeringen får skylden for at hans eget parti ikke klarer å nå egne valgløfter. Å feile er menneskelig – å skylde på andre er bare dårlig politikk.

Les også

Venstresiden er bedre på symbolpolitikk enn reelle klimakutt