– Lovnad om forlenget kompensasjon for bortfall av inntekter gir en mindre prekær situasjon for kollektivtrafikken på kort sikt. Ruter utsetter derfor styrebehandling av mulige tilbudsendringer i Viken til 2022, skriver selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Den økonomiske situasjonen i selskapet, som er ansvarlige for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, har lenge vært alvorlig. Billettinntekter står for cirka halvparten av Ruters inntekter. Gjennom hele pandemien har langt færre enn normalt reist kollektivt. De ferskeste tallene viser at kun 74 prosent av passasjerene er tilbake.

Dette har enn så lenge blitt kompensert av staten og gjennom ekstrabevillinger fra både Oslo kommune og Viken fylkeskommune, som er de to eierne av staten.

I statsbudsjettet for 2022 ble ikke den statlige kompensasjonen for bortfall av billettinntekter forlenget etter 1. januar neste år. SV forhandlet dog inn en ekstrapakke på 500 millioner kroner til kollektivtransport over hele landet i budsjettforhandlingene.

Ruter har tidligere anslått et inntektsfall på over milliarden om 20 prosent av passasjerene forsvinner.

– Den økonomiske situasjonen er fortsatt alvorlig for kollektivtrafikken i tiden fremover, men vi har fått et lite pusterom etter at det er kommet lovnad om forlenget støtte både fra regjering og Ruters eiere. Det er vi glade for, og vi konsentrerer oss nå om å holde kollektivtrafikken i gang med de smitteverntiltakene som gjelder i samfunnet, sier kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg i Ruter til Avisa Oslo.

Klarer seg over nyttår

I utgangspunktet skulle det siste styremøtet før jul, 17. desember, være dagen hvor Ruter måtte bestemme seg for om de kunne kjøre samme rutetilbud neste år som i år. Det endres, som følge av lovnader fra staten, kommunen og fylkeskommunen.

Tidligere i uken annonserte Samferdselsdepartementet at de ville kompensere manglende billettinntekter hos togselskaper og kommersielle buss- og båtruter.

Avisa Oslo ba torsdag Samferdselsdepartementet klargjøre hvilke selskaper som omfattes av ordningen, og om Ruter er ett av dem, men har ikke fått svar.

– Både staten og Ruters eiere, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, har gitt lovnad om forlenget kompensasjon for bortfall av billettinntekter. Det gir Ruter noe mer tid. Pandemisituasjonen har endret seg vesentlig i det siste. Det er innført flere smitteverntiltak igjen, som i sum påvirker reiseaktiviteten. Nok en gang endrer det Ruters økonomiske situasjon, og det er behov for noe mer tid til å få oversikt og legge en ny plan for tilbudstilpasning, skriver Ruter i pressemeldingen.

Ruter har foreløpig ikke mottatt kompensasjonsmidler, og det er enn så lenge ikke klart hvor store summer selskapet får.

– På nyåret vil det økonomiske handlingsrommet trolig være mer avklart, slik at Ruter kan legge frem en plan for omstilling av rutetilbudet, som styret kan ta stilling til, skriver selskapet.