SISTE: Da det skulle stemmes i bystyret, fikk byrådets forslag flertall. I tillegg til Rødt, støttet også Frp forslaget.

Avisa Oslo får Rødts støtte til byrådets forslag bekreftet av Rødts bystyrepolitiker Sofia Rana. Hun forklarer at det er et spørsmål om finansiering.

Dermed ligger Ap-, SV- og MDG-byrådet an til flertall for følgende forslag:

  1. Det anskaffes nye T-banevogner innenfor rammene av Oslopakke 3. Innenfor gjeldende avtale innebærer dette inntil 20 nye vogner.
  2. Byrådet gis fullmakt til å anskaffe ytterligere 9 vogner dersom en reforhandlet. Oslopakke 3-avtale gir økonomisk grunnlag for det.
  3. Styringsrammen (P50) for anskaffelsen av 29 nye vogner settes til 3 639 mill. kr (eks.mva.) og kostnadsrammen (P85) settes til 4 316 mill. kr (eks. mva.).

Ranas partifelle Ylva Holm Torsteinson kommer i tillegg til å fremme et tilleggsforslag om at den planlagte økningen av tilbudet på T-banelinjene i Oslo Øst gjennomføres – uavhengig av antall T-banevogner som kjøpes inn til Fornebubanen.

– Gir ingen mening

Sporveien skal kjøpe inn nye vognsett som skal kjøre på T-banenettet når Fornebubanen etter planen åpner i 2027.

Det er uenighet rundt om Oslo skal kjøpe samtlige 29 vogner med én gang, eller å kjøpe 20 først, for så å få fullmakt fra bystyret til å kjøpe ytterligere ni.

Byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) har vist til at det er usikkerhet rundt finansieringen Oslo kommer til å få i Oslopakke 3-forhandlingene.

- Om vi vedtok forslaget fra Høyre og Venstre ville vi måtte ventet til finansieringen var på plass før vi kunne satt i gang prosessen med å skaffe vogner, noe som trolig ville ført til at de ville blitt satt i drift opp mot et år senere. Det ville gitt et dårligere kollektivtilbud, sier byråden.

– Det gir ingen mening å bruke nesten 30 milliarder kroner på Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny Majorstuen stasjon, for så å kjøpe for få vogner til at vi får tatt den økte kapasiteten i bruk, mener Venstre-politiker Marit Vea om at byrådet nå ligger an til å få flertall for sin foretrukne løsning.

Kun to av vognene vil stå klare

Avisa Oslo har tidligere omtalt at kun to av de 29 vognene kommer til stå klare på åpningsdatoen.

– Det betyr at vi vil få et svakere tilbud med færre vogner enn om vi hadde hatt hele vognparken på plass. Det er først når vi har alle vognene på plass og tilgjengelige for kjøring i T-banenettet at vi får et fullverdig T-banetilbud med Fornebubanen inkludert i resten av T-banenettet, sa Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, til Avisa Oslo.