Dette betyr at kommunens planer om å kutte antall elsparkesykler fra 1. september i Oslo fortsetter som planlagt.

Stevnet kommunen

Oslo kommunes forskrift om elsparkesykler skal etter planen tre i kraft i september.

Tidligere i august prøvde de tre største selskapene for utleie av elsparkesykler å stanse dette, ved å stevne kommunen.

Tier, Voi og Ryde gikk sammen om stevningen, som ble levert til Oslo tingrett for en uke siden.

– Voi, Ryde og TIER støtter streng regulering, men ber tingretten stanse en uheldig og skadelig del av byrådets vedtak, skrev selskapene i en samlet pressemelding.

Nytt krav

I en beslutning fra Oslo tingrett onsdag 25. august kommer det imidlertid frem at de planlagte rettsforhandlinger i saken utsettes på ubestemt tid.

Årsaken er at utleieselskapene tirsdag, 24 timer før de planlagt muntlige forhandlingene mellom dem og Oslo kommune skulle starte, leverte et skriv til retten der det ble fremsatt flere nye krav, i hovedsak knyttet til GDPR-regelverket og EØS-rettslige betraktninger.

I tillegg til dette kom selskapene med et nytt krav:

– Oslo kommune forbys å igangsette enhver form for datainnsamling frem til det er avgjort av tingretten om forskriften er i strid med gjeldende personvernregelverk.

Personvernforordningen (GDPR)

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.

Personopplysningsloven handler om behandling av personopplysninger. Reglene gir virksomheter en rekke plikter og enkeltpersoner en rekke rettigheter når det kommer til innsamling av personopplysninger. Loven gjelder stort sett alle virksomheter.

Kilde: Datatilsynet

I sitt tilsvar bestrider kommunen at saksøkerne har en rettslig interesse i å fremme tvistesak som er krevet i utleieselskapenes begjæring 18. august2021, og det er anført at saken må avvises.

Tilsvaret ble sendt til retten tirsdag ettermiddag.

Utsettes

Som følge av de nye opplysningene og kravet, mener retten at tvistesaken åpenbart er utilstrekkelig belyst, og at det ville være for tidlig å avholde muntlige forhandlinger denne uken. I utgangspunktet skulle disse finne sted 26. og 27. august.

Nå ber retten partene om å gå i dialog før de utsatte muntlige forhandlingene.

I tillegg til dette mener retten at på grunn av saksutvidelsen bør muntlige forhandlinger gjennomføres gjennom tre rettsdager, ikke to som først berammet.

Forhandlingene er dermed onsdag utsatt på ubestemt tid, og partene vil kontaktes torsdag denne uken for ny berammelse.

Går videre med planene

Bymiljøetaten opplyste i forrige uke at de ikke ville stanse arbeidet med å tildele utleieaktører avtale om utleie av elsparkesykler fra september, til tross for at kommunen ble stevnet for Oslo tingrett.

Når saken utsettes vil ordningen trolig gjennomføres i månedsskiftet august/september.

Byen deles inn i soner fra 1. september, og det tillates et maks antall elsparkesykler til enhver tid i hver sone. I to av sonene tillates et maksantall på 3.500. Overstiges antallet i sonene, må aktørene flytte på sine respektive elsparkesykler til andre soner.