Saken oppdateres

Saken om familien Jama, som forrige uke ble kastet ut av sin kommunale leilighet på Tøyen, har fått mye oppmerksomhet de siste dagene.

Bakgrunnen for utkastelsen er at far Mohammed Jamas jobb som drosjesjåfør førte til at familien i 2020 fikk inn 15.000 kroner mer enn den veiledende grensen for rett på kommunal bolig, som er 582.768 kroner i året.

Dette har skapt en debatt om hvorvidt det er riktig å kaste beboere ut av boliger under en pandemi, hvorvidt det er utvist tilstrekkelig med skjønn i saken, og hvordan man kan hindre at lignende situasjoner oppstår senere.

Fikk ikke flertall

I forkant av onsdagens møte i bystyret tok Venstre, Rødt, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti initiativ til et forslag om å reversere utkastelsen, og å la Jama-familien flytte tilbake i leiligheten.

Dette forslaget fikk imidlertid ikke flertall.

Høyre var blant partiene som ikke stemte for forslaget om å reversere utkastelsen. Dette begrunnet gruppeleder Anne Haabeth Rygg med at det ikke blir riktig for bystyret å gå inn i enkeltsaker, særlig ettersom det er klart at bydelen hadde sitt på det rene da Jama-familien ble kastet ut.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke ga uttrykk for at han ikke er enig i dette argumentet.

– Bystyret skal ikke gå inn i enkeltsaker, nei Venstre har ikke for vane å gå inn i enkeltsaker, men i denne saken er det utvist dårlig skjønn, og lite menneskelighet.

Han trekker også frem at sosialbyråd Rina Mariann Hansen kalte gruppelederne i bystyret inn til et møte der hun redegjorde for saken.

– Når byråden velger å innkalle alle gruppeledere til en møte, slik hun gjorde på mandag, gjør hun det til en politisk sak. Vårt ansvar som politikere er å løse denne situasjonen.

Bjørg Sandkjær, gruppeleder for Senterpartiet i bystyret reagerer på at byrådet overkjører lokalpolitikerne i bydel Gamle Oslo, som har vedtatt at ingen skal kastes ut av kommunal bolig under pandemien. Likevel har kommunen iverksatt utkastelser.

Får lånesøknad vurdert på nytt

Samtidig hadde byrådspartiene, Arbeiderpartiet, SV og MDG, fremmet et eget forslag som inneholdt en rekke punkter. Ett av disse punktene handlet om situasjonen til Jama-familien:

«Bystyret ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt.»

Dette forslaget fikk flertall i bystyret.

Forslaget refererer til at Jama-familien tidligere har søkt startlån i Husbanken, men fått avslag. Etter utkastelsen ble det imidlertid startet en innsamlingsaksjon for å hjelpe familien. Aksjonen har samlet inn mer enn én million kroner, og det kan tenkes at familien stiller sterkere i en ny vurdering av søknaden om startlån.