I slutten av desember kontrollerte politiet en utenlandsk kvinne med opphold i Europa, som hadde kommet til Norge for å selge sex.

Overfor politiet kunne kvinnen dokumentere at hun hadde overholdt karantenekravene som gjaldt ved ankomst til landet.

Etter at karantenetiden var over, skal hun imidlertid ha betjent minst 20 klienter i uken, opplyser Oslo-politiet.

«Kvinnen opplyste at hun ikke tok andre forholdsregler enn å spørre om de var forkjølet eller hadde korona», skriver politiet i pressemelding fredag ettermiddag.

«Lite forenelig»

Nå har Utlendingsdirektoratet (UDI) fattet beslutning om å bortvise kvinnen av hensyn til folkehelsen, fremkommer det videre i pressemeldingen.

«I Oslo er det påbud om munnbind i en del situasjoner hvor det ikke lar seg gjøre å holde 1 meter avstand. Antall nærkontakter bør ikke overstige 10 i løpet av en uke. Din virksomhet er lite forenlig med de nevnte retningslinjene og det er lite sannsynlig at avstandsreglene overholdes», heter det i vedtaket fra UDI.

«UDI anser derfor at du utsetter både deg selv, kunder og omgivelsene for en betydelig smitterisiko ved å ha et høyt antall nærkontakter og begrensede muligheter for å avdekke om kundene er smittet eller i karantene», står det videre i vedtaket.

Politiet: Alvorlig

Andreas Meeg-Bentzen, politiadvokat i Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt, sier at de ser alvorlig på saken.

– Vi understreker at politiet ikke bare jobber i straffesporet når det gjelder brudd på smittevernbestemmelsene, men også jobber for å forebygge smittespredning i samfunnet generelt, sier Meeg-Bentzen i pressemeldingen.

Overfor Avisa Oslo omtaler han saken som uvanlig:

– Det har vært lignende tilfeller tidligere der personer er bortvist fordi de har brutt karantenebestemmelsene, altså at de ikke har overholdt karantenetiden. I dette tilfellet har vedkommende overholdt karantenetiden, men antall nærkontakter tilsier at hun i seg selv utgjør en fare for folkehelsen, sier Meeg-Bentzen.

Innendørs sexmarked

Politiadvokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan politiet kom i kontakt med kvinnen, men Meeg-Bentzen opplyser at de knytter henne til et innendørs sexmarked i Oslo sentrum.

– Politiet er kjent med at det er enkelte adresser som er mer belastet enn andre, men utover det vil jeg ikke kommentere den aktuelle situasjonen, sier han og understreker:

– Hun er ikke bortvist fra Norge for å ha brutt noen straffebestemmelser, men fordi hun ved sin adferd bryter de pålegg som er gitt for hvordan man skal forholde seg til nærkontakter.