Stortingsrepresentanten stilte justisministeren et skriftlig spørsmål etter Avisa Oslos saker om bilbrannene på Holmlia – spesielt politiets raske henleggelse av den ene hendelsen.

Bøhler er bekymret for signaleffekten til gjerningspersoner og dem som blir rammet når politiet henlegger tidlig, og at de ikke oppgir konkret hvor mange av bilbrannene som oppklares.

Bilbranner i Oslo politidistrikt

2017: 178 bilbranner, 36 antatt påsatt.

2018: 202 bilbranner, 43 antatt påsatt.

2019: 188 bilbranner, 50 antatt påsatt.

2020: 190 bilbranner, 42 antatt påsatt.

Politiet påpeker at de ikke har egne statistikkgrupper for bilbrann. Tallene er ikke absolutte og er hentet ut etter en manuell gjennomgang fra politiets operative oppdragslogg.

Bilbrannene som ikke antas påsatt, antas i står grad å skyldes teknisk svikt.

– Defensiv holdning

Politiet har ikke kunnet oppgi overfor Avisa Oslo hvor mange av de antatt påsatte bilbrannene som er henlagt, men svarer at det bare er et fåtall av sakene som blir oppklart med dommer.

– Jeg mener svarene til de skadelidende viser en for defensiv holdning. Vi har et dyktig politi som i stor grad evner å oppklare saker, hvis de prioriteres. Når de setter i gang og bruker alle relevante ressurser i politiet greier de å løse det meste, understreker Bøhler i sin begrunnelse for spørsmålet:

– Er statsråden fornøyd med etterforskningen av bilbranner, og kan hun svare på hvor mange bilbranner som er oppklart?

– Utfordrende å oppklare

Justis- og beredskapsministeren påpeker – som politiet gjorde for Avisa Oslo – at politiet ikke har konkret statistikk på bilbranner, men at det må hentes ut manuelt. De tallene viser at antatt påsatte bilbranner i Oslo ligger på et jevnt nivå de siste årene.

– Det er utfordrende å oppklare påsatte bilbranner. Det skyldes at det er krevende å finne avgjørende tekniske bevis dersom en bil er utbrent, og det er så vidt jeg har forstått sjelden politiet finner tekniske spor som kan knytte en konkret gjerningsperson til åstedet. Som en følge av det blir nok de fleste sakene henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann, svarer Monica Mæland.

Hun fortsetter:

– Oslo politidistriktet har understreket at det brukes mye tid og ressurser på åstedsundersøking, innhenting av vitneforklaring og sporsikring av tekniske undersøkelser. Politidistriktet har satt i gang tiltak for å øke oppklaringsprosenten i denne typen saker.

Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier mer om de tiltakene i dette intervjuet.

Ikke fornøyd

Senterpartiet opplever tilbakemeldingen som et ikke-svar.

− Vi har i gjennomsnitt nesten en påsatt bilbrann i uka i Oslo, og politiet henlegger de aller fleste, ofte etter kort tid. Likevel viser ikke regjeringen vilje til å ta tak i eller kartlegge situasjonen. Bilbranner ser ut til å ha blitt et friområde for hærverk, hevn og trusler fra kriminelle, mulig forsikringssvindel og mer, mener Jan Bøhler.

− Vi er sterkt bekymret for dette, og mener politiet må prioritere å bruke de rette ressursene og metodene på etterforskning av bilbranner. Det kan ha stor betydning selv om det ikke er personskader, og det kan være viktige miljøer involvert. Vi vet at politiet er dyktige og oppklarer det meste når de først satser, sier avslutter han.

PS! Tallene fra Oslo politidistrikt gjelder for Oslo, Asker og Bærum. Men politiet opplyser at de fleste bilbrannene som er antatt påsatt skjer i Oslo øst.