– Jeg stiller meg undrende til byrådslederens fravær.

Det sier Hasle til Avisa Oslo fredag formiddag.

Uttalelsen kommer etter at VG publiserte en artikkel der Johansen ikke vil svare på om han er enig i MDGs forståelse om at mistillit mot Berg er mistillit mot byrådet.

Johansen kommenterer heller ikke hvorvidt et mistillit-flertall i praksis vil føre til at Ap-MDG og SV-byrådet går av.

– Jeg tror det er klokt av meg å ikke diskutere saken gjennom mediene, sa Johansen.

Gjentar svaret til VG

Johansen har tidligere sagt at han stiller seg bak byråd Berg. Oslo KrF-politikeren Espen Andreas Hasle mener imidlertid det ikke framstår sånn i VGs sak.

– Enten har de tillit til henne – ellers har de det ikke, sier Hasle, og fortsetter:

– Jeg savner at Johansen er tydelig her, og synes det er svakt at han ikke viser lederskap i denne alvorlige situasjonen, fortsetter KrF-politikeren Hasle.

Da Avisa Oslo tok kontakt med Johansen om kritikken fra Hasle og spør om mistillit mot Berg vil føre til at byrådet går av, gjentar byrådslederen gjennom byrådssekretær Kaia Storvik at det ikke er klokt av ham å diskutere saken gjennom mediene.

Diskuterer mistillit-spørsmålet

Byrådslederens kortfattede svar kommer på et tidspunkt der verken Høyre, Venstre, KrF, Sp eller Rødt har bestemt seg for om de støtter Frps FNB-støttede mistillitsforslag mot byråd Berg.

De fem partiene har bedt om innsyn i et stort antall dokumenter angående milliardoverskridelsene tilknyttet Oslos nye vannforsyning.

Rødt hadde i går et møte der de diskuterte saken. Gruppeleder Eivor Evenrud har ikke besvart Avisa Oslos henvendelse om hva som kom ut av møtet.

Dersom en samlet opposisjonen får støtte fra Rødt om mistillit, er det flertall for å kaste byråden.

Les også

Spillet om mistillit mot Lan Marie Berg må stoppe

Dette handler saken om

Spørsmålet om mistillit handler i stor grad om hvorvidt Lan Marie Berg skulle informert bystyret tidligere om de økte kostnadene tilknyttet prosjektet med Oslos nye vannforsyning.

Vann og avløpsetaten (VAV) slo alarm om kostbare kontrakter overfor Bergs byrådsavdeling den 18. desember. Den 17. februar forelå det en rapport det en rapport fra etaten om en kostnadssprekk på 4.5 milliarder kroner.

Berg valgte da å bestille en ekstern rapport for å kvalitetssikre tallene før bystyret skulle informeres.

Den forela den 10. mai, hvorpå den endelige sprekken på 5,2 milliarder kroner ble lagt fram i forbindelse med byrådets forslag til revidert budsjett for Oslo i 2021.

FrP og FNB mener at byråden har brutt informasjonsplikten ved å ikke informere bystyret på et tidligere tidspunkt.

Byråden har selv lagt vekt på viktigheten av å kvalitetssikre informasjonen bystyret får, samt å ikke offentliggjøre opplysninger på et tidspunkt der det kunne skadet prosjektet og kommunen.

– Men i lys av hvordan saken har utviklet seg, så ser jeg at det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte der jeg kunne ha gjort utvalgets medlemmer oppmerksomme på at denne saken var under arbeid og ville komme til bystyret om få uker. Det er en lærdom jeg vil ta med meg, sa imidlertid byråd Berg tirsdag.