Jonas Gahr Støre garanterer at det kommer endringer i tiltak overfor TV2.

Uttalelsen kommer på et tidspunkt der FHI og Helsedirektoratet jobber med nye vurderinger av koronatiltakene.

Helse- og omsorgsdepartementet skal ta med seg vurderingene inn i arbeidet med å vurdere lettelser eller innstramminger i koronatiltak. Etter planen skal regjeringen ta en revurdering av koronatiltakene den 14. januar, men helse- og omsorgsdepartementet utelukker ikke overfor Avisa Oslo eventuelle justeringer før den tid.

Når regjeringen skal vurdere tiltak blir blant annet følgende tatt hensyn til:

  • Hvor godt de eksisterende tiltakene fungerer med tanke på hindre omikron-smitte.
  • Hvordan omikronvarianten påvirker kapasiteten den norske helsetjenestene (inkludert sykehus, fastleger og legevakt) har til å behandle koronapasienter.
  • Hvordan svekket kapasitet på sykehusene vil påvirke sykehusenes evne til å håndtere andre typer pasienter enn de lagt inn med koronavirus.
  • Hvor store negative konsekvenser tiltakene har, eksempelvis for næringslivet og barn og unge.

Skal se ekstra nøye på skjenkestansen

Store deler av utelivs- og serveringsbransjen har hardt rammet som følge av koronatiltak. Den kontroversielle nasjonale skjenkestansen er blant disse.

Avisa Oslo får bekreftet at skjenkestansen er et tiltak regjeringen vil se ekstra nøye på når de foretar en ny vurdering.

Her vil regjeringen vurdere hele verktøykassa som tidligere er tatt i bruk under koronapandemien, får Avisa Oslo opplyst.

Eksempelvis har det tidligere vært skjenkestans klokka 22 og krav om matservering for at utesteder skal kunne skjenke.

Samtidig er det ikke gitt at en ny vurdering vil gi utelukkende lettelser.

Bakgrunnen for dette er at regjeringen enda er usikre på hvor stort utslag omikronvarianten av koronaviruset vil gi på den norske sykehuskapasiteten.

Fortsatt usikre på omikrons skadeeffekt

I forrige uke ble det innlagt 177 pasienter med koronasykdom som hovedårsak, ifølge FHI.

Kun 25 av disse hadde omikronvarianten. Men FHI meldte først for fire dager siden at omikron var den dominante varianten i Norge.

Ettersom det er et etterslep mellom smittetall og innleggelser, regner helse- og omsorgsdepartementet med å se den fulle og hele effekten av omikron-smitten først om 14 dager. Dermed blir den daglige utviklingen innen smitte og innleggelser viktig i vurderingen av hvor godt dagens tiltak fungerer og hvilke tiltak som skal videreføres.

Regjeringen ønsker også å drøfte eventuelle lettelser og innstramminger nøye med berørte parter før endringer foretas.

Møte med Oslo og storkommunene

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at regjeringen fredag møtte Oslo og landets syv andre største kommuner. I møtet ga kommunene tilbakemeldinger om negative konsekvensene de nasjonale tiltakene, som eksempelvis skjenkestopp og antallsbegrensninger på arrangementer, har lokalt.

Avisa Oslo har sendt følgende spørsmål til byrådslederens kontor:

- Ga dere tilbakemelding på møtet om at dere ønsker lokal tiltak?

- Hvilke tiltak vil byråder se spesielt nærme på om dere får muligheten til å tilpasse tiltak selv?

- Ja, det ble gitt tilbakemelding om det i møtet. Som byrådsleder tidligere har sagt så trenger vi mer informasjon om hvor smertegrensen går for kapasiteten i sykehusene. Helsetjenesten i Oslo har kontroll, men det er selvsagt stort press nå, svarer Oslo kommunes kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz på det førstnevnte spørsmålet.

- Når det gjelder utforming av eventuell lokal forskrift må vi komme tilbake til det i neste uke dersom det blir aktuelt, fortsetter Gjørtz i svaret sendt til Avisa Oslo.