– Vi er svært lei oss for at dette har skjedd. Vi jobber nå med å få oversikt over hvor stort omfang sikkerhetsbruddet har. Vi har også informert de det gjelder om hvordan de skal forholde seg til brevene de får i posten. Både utdanningsetaten og vår leverandør Visma tar saken på det største alvor, sier divisjonsdirektør Trond Lien i utdanningsetaten i en pressemelding.

Det hele skyldes en teknisk feil, og det fryktes at mellom 500 og 1.200 personer er berørt.

Et kompetansebevis er dokumentasjon på beståtte eksamener og inneholder navn, personnummer, fag og karakterer.

Etaten ber alle som har fått et feilaktig kompetansebevis i posten, om å ikke åpne konvolutten, men heller sende den i retur.

Det arbeides med å kartlegge omfanget av feilen. Alle som er berørt, vil bli direkte kontaktet.

Les også

Niåring har blitt nektet undervisning i fire år: – Han kan fortsatt ikke snakke norsk