– Jeg tenker at både elever og ansatte på skolen har hatt en veldig vanskelig dag i dag. Jeg er imponert over hvordan de har håndtert det.

Det sier direktør i Oslo kommune Utdanningsetaten Marte Gerhardsen til Avisa Oslo tirsdag kveld.

Tidligere på ettermiddagen fryktet politiet det verste da de fikk melding om at to personer skal ha hatt med seg våpen på Hellerud videregående skole. Det ble ikke avfyrt skudd og ingen ble skadd i hendelsen.

To ungdommer, begge under 18 år og kjenninger av politiet, er nå pågrepet og har fått oppnevnt forsvarere. Politiet håper å få avhørt dem i løpet av tirsdag kveld.

BAKGRUNN: Rykket ut etter melding om pistol på skole

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Gerhardsen fikk beskjed om hendelsen umiddelbart via et varslingssystem i etaten, og forteller at de har fulgt saken nøye utover dagen.

På spørsmål om hvordan Utdanningsetaten jobber for å sikre elever og lærere mot slike hendelser, svarer utdanningsdirektøren at det viktigste er å være godt forberedt.

– Skolene gjør risiko- og sårbarhetsanalyse, kalt ROS-analyse, hvert år. Det innebærer at hver enkelt skole ser på hva som kan være en risiko hos dem og lager beredskapsplaner deretter, forklarer Gerhardsen.

Hun fortsetter:

– Alle skoler skal øve på beredskapsscenarioer minst en gang i året. Også er det noen skoler som øver flere ganger. Vi hjelper skolene i arbeidet og kurser tusenvis av ansatte i dette hvert år, sier utdanningsdirektøren.

– Hva går kursene ut på?

– Det er ulike kurs, blant annet i hvordan man gjør en sårbarhetsanalyse, hvordan den skal se ut og hva en gjør du når ting skjer.

Tiltakskort ved alle skolene – som forteller hva en skal gjøre i forbindelse med ulike hendelser som skolene har definert – dersom de inntreffer, blir også trukket fram av Gerhardsen som «kjempeviktig».

– Det viktigste når ting skjer er at folk vet på forhånd hva de skal gjøre og hva slags ansvar de ulike har. Også er det selvfølgelig veldig viktig at man har øvd på det, sier Gerhardsen.

– Har barn og unge i Osloskolen grunn til å være bekymret for at noe slikt skal skje igjen, og med eventuelt mer alvorlige konsekvenser?

– Det er viktig at barn og unge i Oslo vet at det er trygt å komme på skolen. Vi jobber kontinuerlig med å være best mulig forberedt dersom noe skulle skje så vi får håndtert det på en god måte.