Det smeller fra Oslo Høyres helsepolitiske talsperson Hassan Nawaz.

Han viser til følgende:

  • Det er ikke blitt publisert objektive kvalitetsindikatorer for sykehjem siden 2017.
  • Det er ikke blitt publisert en bruker- og pårørendeundersøkelse av sykehjemmene siden 2018.
  • Det er ikke blitt gjennomført en kvalitetsrevisjon av hjemmetjenesten siden 2017.

LES OGSÅ: Kontrollutvalget i Oslo kommune bekymret over funn i rapport om helsehus

I 2016 satte byrådet av 2 millioner til et innsynsprosjekt, for å sørge for mer åpenhet om avvikene i eldreomsorgen. Det var etter et valgkampløfte om mer åpenhet. Det mener Høyre byrådet ikke har holdt.

Åpenhet om kvaliteten blant kommunens pleie- og omsorgstjenester er et folkekrav og blant våre grunnverdier for å sikre tillit til institusjonene, sier Nawaz.

FIKK DU MED DEG? Vil ha full reform i eldreomsorgen i Oslo: – Trenger en grundig gjennomgang

Les også

Rolf døde underernært med åtte dype liggesår på sykehjem: – Råtnet bort i levende live

Må opplyses

Han mener at det for enkeltmenneskets tillit til demokratiet er viktig at informasjon, kvalitetsrapporter og bruker- og pårørendeundersøkelser er lett tilgjengelig, åpne og gjennomsiktige.

Før man gjør gode valg innenfor for eksempel hjemmetjenesten hvor det frie brukervalget i dag praktiseres, er det en viktig faktor at man også er godt opplyst om hvordan tilbudet oppleves.

Dette vil Høyre innføre om de vinner valget

  • Gjeninnføre og offentliggjøre publikumsundersøkelser, bruker- og pårørendeundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og rangeringer av byens sykehjem, hjemmetjenesteaktører og helsehus.
  • Praktisere åpenhet og publisere faktiske ventelister og avslag for ordinære sykehjemsplasser for det enkelte sykehjem.
  • Tilgjengeliggjøre all relevant dokumentasjon (ovennevnte) og sikre god informasjonsflyt overfor brukere- og pårørende.
  • Sørge for at ventelister for sykehjemsplass skal inneholde informasjon om hvor mange som søker og får avslag, hva som er begrunnelsen for avslagene, og hvor lenge man i snitt står på venteliste før man får plass.
Nawaz synes utviklingen virker mistenkelig.

– Det er skummelt fordi Oslo har hatt en praksis gjennom flere år med å være åpne om kvaliteten i tilbudet. Nå har det gått mange år uten det. Det fremstår for oss som man aktivt prøver å skjule noe. I forlengelse av den kritiske situasjonen eldreomsorgen i Oslo står i.

Han viser til reaksjonene som kom etter at AO og andre mediehus rettet søkelyset mot flere kritikkverdige forhold ved blant annet Oslos helsehus i fjor høst (se faktaboks).

– Tilbakemeldinger fra brukere og pårørende etter skandalene på helsehusene og hjemmetjenesten er tydelig: Folk vet ikke hva de går til. Det er en enorm utsikkerhet på om man får det man har krav på, og om tilbudet er godt nok.

– Nawaz må følge med i timen

Helsebyråd Marthe Scharning Lund avfeier kritikken fra Nawaz.

– Disse påstandene stemmer ikke, og det burde Nawaz vite. Dette handler ikke om åpenhet, som han påstår, men at vi akkurat har gått igjennom en pandemi, sier hun til Avisa Oslo.

– Det ble gjennomført og publisert undersøkelser knyttet til både hjemmetjenestene og sykehjem i 2020. Som en konsekvens av at hele samfunnet var stengt ned i mer enn to år under pandemien, ble det naturlig nok ikke gjennomført mer i denne perioden. Nå er vi tilbake i en normalsituasjon, og i 2023 gjennomføres det brukerundersøkelser for både sykehjem og hjemmetjenesten.

Hun opplyser at det i tillegg gjøres løpende pårørendeundersøkelser fra helsehusene.

– Resultatene vil bli publisert så fort de er klare. Helse- og sosialutvalget er orientert om dette i egne notat, senest i desember i fjor. Nawaz må følge med i timen.

– Helsedirektoratet publiserer hvert år kvalitetsindikatorer for Oslos helse- og omsorgstjenester som ligger åpent ute. Vi har brukt tiden etter pandemien til å videreutvikle kommunens kvalitetssystem. Slik får vi et bedre faglig verktøy for å sikre kvaliteten i tjenestene våre. Det nye systemet vil være klart i høst og skal legges frem for bystyret.

LES FLERE SAKER OG DEBATTINNLEGG OM ELDREOMSORGEN I OSLO:

Les også

Da kona hentet demenssyke Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre

Les også

Skal folk orke å jobbe i eldreomsorgen? Det er det Oslo-valget handler om

Les også

Hun hadde det øverste ansvaret for helse og eldre i Oslo. Nå slår Bjørg (77) alarm om eldreomsorgen

Les også

Å rope på pårørende er ikke veien å gå

Robert Steen om fremtiden til Oslos eldreomsorg: – Hvis vi skal ha mer, må vi spleise på mer