– Jeg ble veldig lei meg.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Avisa Oslo om hvordan han reagerte på det mye omtalte Oslo-utspillet til Molde-ordfører Torgeir Dahl (H). På et tidspunkt der omfordeling av vaksiner ble vurdert, gikk Dahl ut mot både byrådet og Oslo-folks manglende evne til å dempe smitten i egen by.

Senere viste det seg at utspillet kom etter kommunikasjon mellom statssekretær Peder Egseth ved Statsministerens kontor (SMK). Den påfølgende mediestormen endte med at Erna Solberg personlig beklaget i en telefonsamtale med Johansen.

I intervjuet om sin nyutgitte bok «Gjennom krisa», understreker Johansen at han satte stor pris på beklagelsen. Samtidig sier han at boka ikke bare handler om pandemien.

– Jeg bruker pandemien som et forstørrelsesglass på problemer som er i samfunnet, sier byrådslederen.

– By- og land-problematikken gjør temaene vanskeligere

Han mener at flere politikeres tåkelegging av hva Oslo er tåkelegger mange av problemene.

Oslo er fylket med nest høyest medianinntekt.

Men forskjellene er store mellom eksempelvis Vestre Aker (3,5 prosent barn i lavinntektsfamilier) og Stovner (22,5 prosent barn i lavinntektsfamilier). Ifølge SSB bor rundt en femtedel av byens befolkning trangt.

Samtidig er hver femte Oslo-beboer i aldersgruppen 30–59 år uten jobb.

– Jeg tror at hele by- og land-problematikken gjør temaene litt vanskeligere. For veldig mange har sentralisering og symbolet Oslo vært beheftet med noe problematisk. Det prøver jeg å skrive litt om i boka. Det ensidige fokuset på by og land-konflikt er med på å tilsløre andre typer utfordringer, blant annet sosiale forskjeller. I Oslo bor de aller rikeste og de aller fattigste. Det er ikke slik at alle er like her, og når diskusjonen handler om by og land, får vi ikke alltid den anerkjennelsen vi fortjener for problemene i byen.

Johansen fronter ett byrådsprosjekt Oslo Ap har med SV og MDG.

Johansen mener hans byråd har innført mange grep som er «i kjernen og sjela til sosialdemokratiet. Han nevner at de har prioritert skoler, barnehager, sosiale forskjeller og alliansebygging. Samtidig anerkjenner han at disse alliansene ikke alltid er lett å overføre til andre deler av landet.

– Det er klart at MDG veldig mange steder er en torn i øyet for mange. Mange steder har det vært vanskelig å bygge opp en slik samarbeidsmodell, hvilket jeg beklager. Det finnes andre steder i landet hvor MDG samarbeider med Arbeiderpartiet, men ofte har det blitt karikert hva de står for.

– Du synes det er trist?

– Jeg synes alltid det skal være fokus på politikken og hva vi faktisk har gjennomført. Vi har samarbeidet med SV og MDG i sju år, gjennomført en rekke ting som jeg synes er kjempebra, med støtte fra Rødt. Det har jeg sagt er en god fortelling, som gjerne andre kan viderebringe. Men det er nok vanskelig mange steder.

– Skal ikke de eldre gi noe tilbake?

Det var juletider i fjor at Oslos byrådsleder gjennom sju år bestemte seg for å skrive bok om pandemihåndteringen i hovedstaden.

Grunnen til det er, ifølge ham selv, å gi sin versjon av de to pandemiårene som et bidrag til å lære av krisen.

Selv ble han overrasket over «flomlyset» koronapandemien satte på utfordringer som allerede fantes i hovedstaden.

– Det er mange ting vi ikke visste eller hadde så tydelig fremme, som raskt ble klart for oss. Sosiale forskjeller. Ulikhet i helse. Hjemmeskole, hva det betød for en familie med flere barn i skolealder i en trang leilighet med foreldre som måtte jobbe, eller kanskje ikke hadde anledning eller kunnskap til å følge opp sine barn – til de som bodde i et stort hus og hadde foreldre som var akademikere og kunne hjelpe til. Det må vi lære av. Jeg skriver en del om det.

I etterkant av pandemien har Johansen også reflektert en del på hvem som måtte gi mest.

– Hele generasjonskontrakten mellom yngre og eldre. Unge mennesker som satt livet på vent for de eldres skyld. Skal ikke de som er eldre nå gi noe tilbake?

Her tenker han først og fremst på forståelsen av miljø- og klimautfordringene.

«Alt er politisk»

Raymond Johansen har vanligvis med seg niste. Brødskiver og pålegg. Slik er det ikke i dag. En av rådhusets ansatte kommer bort med en pakke sushi og spisepinner. Johansen sliter litt med å dele opp pinnene, før han gir opp og bruker pinnene som stikkvåpen. Den rå fisken går ned på høykant.

Da Avisa Oslo spør byrådslederen om hvilke lærdommer han selv mener må bevares etter pandemien, svarer han:

– For oss vil vi helt sikkert ha et fokus framover på psykisk helse. Der har vi en lang vei å gå. Det vet jeg.

– Er det en satsing eller konkrete tiltak du ser for deg her?

– Vi driver med budsjettet nå. Det vil være mange enkeltfaktorer på hvordan vi skal styrke sosial og psykisk helse. Det er viktig.

Johansen understreker igjen at han mener det er viktig å jobbe aktivt mot økte sosiale forskjeller.

– Det er forskjell i helse. Dødeligheten er veldig ulik i Oslo. Vi ser på folkehelse hvor forskjellig den er. Det går i et kjent mønster, etter en del klassemessige ting. De som røyker, lever kortere. Diabetes er en sosial relatert ting. Flere får diabetes blant annet fordi de spiser mye sukker. Nå går vi inn i en dyr tid, og det er uendelig mye billigere å kjøpe sjokoladepålegg enn å kjøpe ost. Det fokuset er viktige, sier Raymond Johansen.

LES OGSÅ: