Under overskriften «kunnskap for framtida» i regjeringsplattformen heter det at Ap og Sp «ikke vil innføre en generell plikt til kartlegging av språkferdighetene til alle barn før skolestart».

Dette mener Høyres bystyregruppeleder Anne Haabeth Rygg vil være gi særlig store konsekvenser i Oslo – en by med stor befolkningsandel med innvandrerbakgrunn.

– Når barn begynner på skolen uten å klare å skjønne hva læreren sier, skaper vi tapere fra dag én. Da kommer barn på skolen bare for å sitte å høre på et språk de ikke forstår, sier en svært oppgitt Høyre-gruppeleder.


Mange trenger særskilt opplæring

– Hvordan skal de lære da, spør Rygg.

Totalt fikk 18,7 prosent av alle elever i Oslos grunnskole særskilt norskopplæring i 2020. Altså over 12.300 av totalt 66.000 elever.

Med det som bakteppe mener Rygg at det nesten er ubegripelig at den nye regjeringen ikke ønsker å innføre generell kartlegging av språkferdigheter.

– Det er en tragedie for skolebarn i Oslo at de ikke ønsker å kartlegge språkferdighetene før barna begynner på skolen, mener Rygg.

– Skivebom av Høyre

Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson kjenner seg overhodet ikke igjen i kritikken fra Høyre.

– Dette viser nok en gang at Høyre har skivebom på kunnskap, både i barnehage og skole, innleder Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet.

Hun utdyper at den nye regjeringen vil legge opp til økt voksentetthet av pedagoger styrke bemanningsnormen, slik at det blir flere barnehagelærere og fagpersoner rundt barna i barnehager. Hun står fast på at dette er et bedre fokus enn å «sverge til skrivebordsskjemaer» som hun mener at Høyre vil.

– Høyre har et instrumentelt syn på skolen. De er opptatt av en samfunnsøkonomisk drift av barnehager og skoler. Det barna faktisk trenger er gode fagfolk og pedagoger som er tatt på og gjør kvalitative vurderinger. Barn utvikler seg ulikt og i hopp. Da er det viktig at man har flere barnehagelærere og fagarbeidere som kan følge opp.

– Har tillit til fagfolkene

– Men i Oslo er det høyere andel barn med innvandrerbakgrunn enn andre steder. Kan ikke en slik kartlegging, kombinert med andre tiltak hjelpe?

– Det som er viktig er at barnehagepedagogene og lærerne står fritt til å bruke de virkemidlene de ser at det er behov for. Vi har tillit til at fagfolkene gjør vurderinger i hver enkelt situasjon. Sp mener at det er riktigere enn at vi fra statens side skal påføre alle et bestemt skjema eller verktøy.

Knutsdatter Strand påpeker også de vil legge opp til muligheter for etterutdanning og kompetanseheving blant ansatte.