Med mindre gjesten ber om noe annet, er det vegetarmat som gjelder på kommunale arrangementer framover. Det var Vårt Oslo som først meldt om saken.

Bjørg Sandkjær (Sp) mener det er dårlig nytt for norsk matforsyning at kommunen vil kutte kraftig i kjøttbruken.

– Vi kan bare dyrke grønnsaker og korn på under tre prosent av arealet i Norge, mens dyr kan beite på over 40 prosent av norsk areal. Byrådet burde heller jobbe for at kommunen skal tilby kortreist og lokalprodusert mat, enn å jobbe mot matproduksjon som vi har naturgitte forutsetninger for.

Sandkjærs parti har stemt mot halvering av kjøttbruk i bystyret, men har foreslått at kommunen skal droppe importert kjøtt til fordel for norskprodusert. De fikk de ikke gjennomslag for, sier hun.

– For meg er det helt uforståelig at byrådet ikke ser forskjell på biff fra en kjøttfarm i Argentina og kjøtt fra sau som har beitet i den norske fjellheimen, sier Sandkjær.

- Rart de ikke vet bedre

Arne Haabeth, bystyrerepresentant for MDG, mener Sandskjærs angrep er feilslått.

- Nå deler jeg Sandkjærs ønske om bruk av norsk mat og sikring av norsk matforsyning, men Senterpartiet ser ut til å tro at norsk kjøtt kun fôres på beite. Det er langt fra virkeligheten. Nesten alt norsk kjøttfe får formidable mengder importert kraftfôr. Den importen utgjør omtrent like mye som all matimport, sier han.

Bystyrerepresentanten mener norsk kjøttproduksjon beslaglegger store arealer med dyrkbar jord.

- Mye av dette kunne vært brukt til å dyrke mat i stedet. Vi har ikke naturgitte forutsetninger for den mengden kjøtt vi produserer i Norge. Det er litt rart at selveste Senterpartiet ikke vet bedre, sier Haabeth.

LES OGSÅ: