Den 37 år gamle mannen er tiltalt for drap på sin egen far, den profilerte strafferettsadvokaten Tor Kjærvik, i sistnevntes hjem på Røa 12. april i fjor.

Drapet ble begått med en semiautomatisk Glock 38-pistol. Kjærvik døde etter å ha blitt truffet av to skudd i hodet.

I tillegg er 37-åringen tiltalt for drapsforsøk på farens samboer, ved at han skal ha skutt minst åtte skudd mot henne. Kvinnen klarte imidlertid å flykte fra boligen og kom fysisk uskadd fra hendelsen.

Kan påstå tvungent psykisk helsevern

I tiltalen mot 37-åringen er det varslet mulig påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Bakgrunnen er at sakkyndige mener at han er paranoid schizofren og har vært det i flere år.

At det blir utfallet av saken, er imidlertid usikkert.

«Påtalemyndigheten vil foreta en endelig vurdering av tilregnelighetsspørsmålet på bakgrunn av den samlede bevisførselen for retten, og det tas forbehold om å påstå idømmelse av fengselsstraff dersom det etter bevisførselen legges til grunn at tiltalte var tilregnelig på handlingstiden», står det i tiltalen, som ble tatt ut av statsadvokat Sturla Henriksbø i mars.

– Dette er ikke et enkelt spørsmål for påtalemyndigheten. Det vil det nok heller ikke være for retten, utdyper Henriksbø overfor Avisa Oslo.

Han ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hva han mener med det.

– Jeg vil avvente det til hovedforhandlingen, sier Henriksbø.

Bevisførsel om psykisk helse

Spørsmålet om 37-åringens tilregnelighet har vært et tilbakevendende tema gjennom etterforskningen.

I forbindelse med tidligere varetektsfengslinger av ham, har politiet opplyst at de har vurdert det som «sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern». Altså at de mener at han er utilregnelig.

De har også fått støtte for sitt synspunkt i Oslo tingrett:

«Sett hen til de opplysninger som fremgår [ ...], er retten enig i at det er sannsynlighetsovervekt for dette på nåværende tidspunkt», heter det i en fengslingskjennelse fra juni i fjor.

I en fengslingskjennelse fra mai i fjor kom tingretten til at det likevel «er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket».

Henriksbø opplyser at mye av bevisførselen i rettssaken omhandler nettopp dette temaet.

– Det vil naturligvis være en del bevisførsel knyttet til selve drapshandlingen, omstendighetene rundt det og etterforskningen som politiet har gjort. I tillegg er det altså bevisførsel knyttet til tiltaltes psykiske helsetilstand og spørsmålet om han var tilregnelig da han begikk drapet, eller ikke, sier statsadvokaten.

Det dreier seg om vitner som politifolk, helsepersonell og andre som har vært i kontakt med 37-åringen både før og etter drapet, samt personer som vært med å behandle ham mens han har vært varetektsfengslet.

Flyttet vekk fra Oslo

37-åringen har erkjent de faktiske forhold som er beskrevet i tiltalen, men rent formelt har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han er aldri spurt om straffskyld da det forutsetter at han er tilregnelig, noe tiltalen bygger på at han ikke var, sier forsvarer John Christian Elden.

Også fra forsvarets side er det lagt opp til bevisførsel knyttet til tiltaltes helse.

– Det er noe bevisførsel fra vår side om helsetilstanden, men som ikke er uenig med Riksadvokaten i tiltalen om utilregnelighet, sier Elden.

Det er satt av seks dager til rettssaken, som starter i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm tirsdag morgen. Siden drapet fant sted i Oslo, skulle saken i utgangspunktet ha gått for Oslo tingrett.

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, ble den flyttet etter ønske fra forsvarer John Christian Elden, da han uttrykte bekymring for dommernes habilitet i Oslo. Bakgrunnen er at Tor Kjærvik var fast forsvarer ved Oslo tingrett i en årrekke.

– Påtalemyndigheten kunne ikke helt se at det var nødvendig, da han som er tiltalt i saken ikke har noen tilknytning til Oslo tingrett. Det hadde heller ikke vært vanskelig å finne dommere som ikke har hatt noe med avdøde å gjøre, sier Sturla Henriksbø og legger til:

– Da retten mente at det var bedre at en annen domstol behandlet saken, hadde vi riktignok ingen innsigelser mot det.

Pistoler, kniver og vold i fengselet

I tiltalen har påtalemyndigheten varslet påstand om inndragning av en rekke våpen og andre gjenstander:

  • Glock 38-pistolen som ble brukt i drapet og drapsforsøket.
  • To andre pistoler, en Beretta kaliber 22 og en Walter PPQ kaliber 45.
  • Flere pistolmagasiner og magasintasker.
  • 17 ulike kniver, blant annet jaktkniver og kastekniver.
  • To sverd.

Det kan også bli aktuelt å legge ned påstand om at 37-åringen fradømmes retten til å arve faren. Som Nettavisen omtalte i helgen, hadde Kjærvik inkludert både sønnen og samboeren i testamentet sitt.

I tillegg til drap og drapsforsøk er 37-åringen tiltalt for kroppskrenkelse etter en episode i Oslo fengsel 23. april i fjor. Da skal han ha hogd etter en annen mann med kniv, slik at han skal ha truffet mannen i armen da han forsøkte å avverge angrepet.