Oslotunnelen er navnet på de to sporene som i dag går i tunnel mellom Oslo S og Skøyen, via Nationaltheatret. Den har vært overbelastet siden 2007, ifølge utredningen om framtidas kollektivsystem i Oslo, som ble publisert i 2015.

Like lenge er det blitt snakket om behovet for en ny tunnel under Oslo sentrum, slik at kapasiteten blir doblet. I vår avlyste Bane Nor en konkurranse for den nye togtunnelen.

I 2017 omtalte Aftenposten prosjektet som «den viktigste jernbanetunnelen».

Nå forteller Bane Nor at de vil se på prosjektet med helt friske øyne. Samtidig kan det ta enda lengre tid før ny tunnel er på plass.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum har ansvaret for alle nye prosjekter Bane Nor styrer med. Før prosjektet ble stanset, var planen at en ny tunnel skulle stå ferdig i 2034.

– Nå er det stoppet, og vi skal replanlegge. Nå vil vi se på løsninger som er enklere. I neste runde, når vi tar opp prosjektet, må vi se på optimaliseringen, effekt og nytte, og få mest mulig igjen for de pengene som legges ned. Det er så stort at vi ser vel kanskje for oss at det blir tungt å ta den investeringen. Dele opp i etapper eller gjøre det annerledes.

Hun har ingen garanti for at prosjektet blir seende likt ut. De foreløpige planene har inneholdt en ny tunnel mellom Oslo S og Lysaker, med to helt nye spor. I tillegg har det vært planlagt for en utvidelse av antall spor på Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret.

– Mye som er i spill

– Når vi tar prosjektet opp igjen, er det mye som er i spill. Tiden går. Vi kan ikke garantere for at prosjektet kommer til å se likt ut. Da kommer vi til å jobbe med optimalisering for å se etter alternative løsninger. Vi setter i gang en uavhengig verdianalyse i høst, hvor vi ser på nytten som prosjektet gir, sier Undrum.

De foreløpige kostnadsestimatene er på 35–45 milliarder. Utbyggingsdirektøren presiserer at de er i en veldig tidlig fase.

– Vi har ikke fått noen avtale, og ikke klarlagt noen framtid. 2034 må vi nesten vinke farvel til. Vi må se hele på porteføljen. Det avhenger av hvor omfattende det blir, om vi skal gjøre det i trinn, og hvordan vi skal gjennomføre det, sier hun.

– Nå blir det et regjeringsskifte. Dere må vel også ta hensyn til de politiske signalene?

– Det gjør det også. På et eller annet tidspunkt når vi kapasitetsgrensen, og Oslotunnelen må bygges. Vi må få til å kjøre flere tog gjennom Oslo. Når vi når tar dette fram igjen, har vi selvfølgelig underlaget fra før av. Vi må søke å optimalisere det, og se på det med nye, friske øyne. Vi må se på hva vi kan kutte. Vi har ikke løst prosjektet når vi er i en så tidlig fase. Oslotunnelen er så utnyttet som det er mulig å få det. Det er der hele begrensningen ligger, sier Undrum.

– Vil være behov

– Ny Oslotunnel er en av de sakene som er helt spesielt trukket frem i Nasjonal transportplan. Den må planlegges, men vi må også ferdigstille alt arbeidet vi er i gang med. Jeg skulle gjerne hatt den tunnelen ferdig nå, men vi må prioritere å bli ferdig med det vi er i gang med. Det kommer en ny Oslotunnel, og vi vil prioritere dette på planlegging, men det må være realistisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Avisa Oslo.

Han har nettopp tatt toget med presse og jernbanetopper på slep gjennom den nye Kongshavntunnelen, som er en del av Follobane-utbyggingen.

– Er ny Oslotunnel nå lenger bak i køen?

– Det er et av de prosjektene som er spesielt nevnt i Nasjonal transportplan, og det skal planlegges i løpet av første periode. Det ligger ikke penger til å starte opp med å bygge i første periode. Det er flere andre prosjekter i østlandsområdet, Trondheim og Bergen. De store pengene går tross alt i hovedstadsområdet. Når vi er ferdige med det vi nå har satt i gang, er Oslotunnelen en av de tingene som må komme, sier Hareide.

– Det får etterfølgeren din bale med?

– Ja. Det er viktig at vi starter planlegging på riktig tidspunkt. Det vil være behov for den nye tunnelen, sier Hareide, som allerede i 2012 kalte ny Oslotunnel «helt nødvendig».