«Det begynner å bli en uoversiktlig smittesituasjon på Ullern videregående skole. Det er smitte på tvers av trinn, og det er usikkert hvor smittekilden kommer fra. Som et forebyggende tiltak har Smitteteam vest anbefalt skolen å gå over til heldigital undervisning. Ullern vgs. vil derfor torsdag 18. og fredag 19. februar bare ha digital undervisning», står det i meldingen signert Smitteteam Vest.

Denne beskjeden gikk ut til foresatte og elever ved Ullern VGS – en skole med 950 elever og 138 ansatte.

Det første tilfellet på skolen ble bekreftet allerede 12. februar, for nesten en uke siden, opplyser bydelen til Avisa Oslo.

På skolens hjemmesider står det artikkel der det vises til to smittetilfeller mandag uten at smitten hadde oppstått på skolen, hvorpå tre nye tilfeller ble påvist dagen etter.

«To av de nye smittetilfellene har kobling til hvert av smittetilfellene vi meldte om i går», het det i artikkelen publisert tirsdag og oppdatert onsdag.

Kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i bydelen bekrefter innholdet i meldingen overfor Avisa Oslo. Hun formidler følgende kommentar fra bydelsoverlege Olaf Hesle:

– Vi opplevde i går at situasjonen var uoversiktlig, og valgte derfor å sette elevene på hjemmeskole. Nå har vi imidlertid mer oversikt over situasjonen, og opplever at grepene med hjemmeundervisning hjelper oss. Vi har et godt samarbeid med skolen og smitteoppsporingsteamet i bydelen.

Bydelen nekter å oppgi hvor mange som er smittet, om de er elever eller ansatte eller hvor mange som er i karantene.

– Har smitte oppstått på skolen? Eller knyttes det til andre arenaer?

– Vi tror smitten kan komme fra andre arenaer – men det er dette vi kartlegger, skriver Dobloug til AO.

– Er det mutert virus?

– Det vet vi ikke enda. Vi venter på prøvesvar, svarer hun.