10 prosent av de spurte sier at de er bekymret for dette hele tiden.

Undersøkelsen er gjort blant rundt 600 barn og unge mellom 13 og 19 år i forbindelse med den dramatiske situasjonen som nå utspiller i Ukraina.

På spørsmål om de bekymrer seg for det som skjer i Ukraina, svarer så mange som 91 prosent at de er bekymret hele tiden eller av og til.

– Dette viser hvor viktig det er at voksne snakker med barn og unge om det dramatiske som nå utspiller seg i Ukraina og nabolandene. Det at voksne er åpne og lyttende og prøver å svare etter beste evne, er viktig for å dempe frykt og uro blant barn og unge, sier direktør for Barns rettigheter, Kristin Oudmayer, i Unicef Norge.

Undersøkelsen viser også at nyhetsmediene er den aller viktigste kilden barn og unge bruker for å holde seg oppdatert om situasjonen i Ukraina, mens Tiktok kommer på andreplass.

– Det er også viktig at voksne nå tar seg tid til å forstå Tiktok, som oversvømmes av sterke videoer med mennesker på flukt, skadde barn og voksne – i tillegg til mange falske nyheter, sier Oudmayer.

Hele 68 prosent svarer ja til at de har noen å snakke med om det de ser og hører.

– Voksne må ta initiativ til samtaler og gjerne få barna til vise fram innholdet og hjelpe dem å forstå og tolke det de ser riktig, sier hun.

Svarene er samlet inn digitalt det siste døgnet og kommer fra 13-19-åringer i alle fylkene i Norge, inkludert Svalbard.