I forrige uke under ungdommens bystyremøte (UBM) fikk Unge Venstre gjennomslag for et forslag om anonym testing av rusmidler.

Ved å gi folk muligheten til å teste innholdet i de rusmidlene de bruker, så kan de forsikre seg om at innholdet i rusmidlene er som forventet.

Leder i Unge Venstre, Tejn Rolland, sier til Avisa Oslo at det handler om å unngå overdoser.

– Mange liv går tapt fordi man tar feil, eller en for stor mengde rusmidler. Å tilby anonym testing av rusmidler vil motvirke dette og redde liv, sier Rolland.

– Et rimelig enkelt tiltak

I forslaget heter det at tilbudet skal gjelde for ungdom, men til avisa sier Rolland at de ønsker at alle som bruker rusmidler skal ha nytte av et slikt tilbud.

– Hvordan skal dette gjennomføres?

– Det har vi ikke landet ennå, men det er to alternativer slik vi ser det nå: Enten kan kommunen utvikle et eget tilbud, på for eksempel helsestasjoner. Eller så kan man støtte en forening som Tryggere Ungdom, som i dag jobber for å samle inn midler til å opprette et slikt tilbud, sier Rolland.

– Er det realistisk?

– Vi mener det er det. Dette er et rimelig enkelt tiltak, som vil bidra til at antall overdosedødsfall vil reduseres, sier han.

– Men det er et poeng at det er anonymt?

– Ja. Å forvente noe annet er nok ganske naivt, da tror jeg neppe folk vil benytte seg av det, sier Rolland.

Støttes av moderpartiet

I Norge har flere unge mennesker mistet livet fordi de har forvekslet rusmidler, eller fordi rusmidlene for eksempel har vært penslet eller tilsatt et langt sterkere stoff enn det brukeren vet om.

Moderpartiet har allerede varslet at de kommer til å støtte tiltaket i Bystyret, og Venstre vil arbeide for at Oslos innbyggere skal få tilgang til en slik tjeneste.

– Dette er gode forslag fra ungdommen, det er godt å se at de er fremoverlente og liberale i ruspolitikken. Venstre kommer til å støtte disse forslagene når de kommer til bystyret. De er kunnskapsbasert og vil bidra til en tryggere by, sier bystyrerepresentant for Oslo Venstre, Julianne Ferskaug.