– Folkehelseinstituttet (FHI) bistår i utbruddsetterforskningen, og de vil se detaljert på om det kan være ulike smitteveier og risikofaktorer som kan ha bidratt til at det ble så høye smittetall etter én kveld.

Det sier assisterende bydelsoverlege i Frogner, Tine Ravlo, til Avisa Oslo. Tallet på koronasmittede etter julebordet på Aker Brygge fortsetter å øke. Til sammen er litt over 130 personer smittet med korona.

– Over halvparten av disse har fått sannsynlig omikron på screeningtester.

Ravlo forteller at laboratoriene på Ullevål jobber for fullt for å screene alle testene som kommer inn.

– Prøvene kommer fortsatt inn fortløpende.

– Håper etterforskning gir flere svar

Litt over 70 av de 130 smittede deltok på julebordet til solenergiselskapet Scatec på restauranten Louise, mens resten var gjester ellers på utestedet.

Alle på julebordet som ble smittet eller kan være smittet av omikronvarianten, vil bli kontaktet direkte av FHI i forbindelse med denne undersøkelsen. Ravlo håper etterforskningen til FHI vil gi flere svar.

– Vi jobber parallelt med FHI og samarbeider. Vi på smitteteamet sporer smitten og har god oversikt over Scatec-julebordet og de øvrige gjestene på Louise. Vi jobber også med forgreininger som kan ha skjedd før smitten ble oppdaget.

– Vi håper FHIs analyser gir oss data til å bedre håndtere omikron-smitten. Men analysene kan også gi oss svar på hvilke TISK-strategier vi bør bruke videre, og eventuelle tiltak som skal til for å bremse spredningen.

– Stor interesse for WHO

Ravlo mener analysene til FHI kommer til å være av stor interesse også internasjonalt.

– Det vil gi verdifull informasjon. Hvis vi ser til det som skjedde i Sør-Afrika, så var det veldig bra for verden at legene og forskerne der såpass raskt identifiserte omikron-varianten og varslet verden. Da kunne vi være litt mer forberedt.

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold, er enig i at det er viktig å komme ut med kunnskap raskt.

– Det er enormt behov for kunnskap og etterspørsel fra mange land som er interessert i denne type kunnskap, skriver Vold i en e-post til AO.

– Viktig med kunnskap raskt

Den 26. november opplyste Helsedirektoratet at 53 av de 120 personer ble smittet av to deltakere som hadde kommet hjem fra Sør-Afrika to dager tidligere, noe som kan indikere at varianten er særlig smittsom.

Vold kan ikke bekrefte eller avkrefte om samtlige ble smittet av disse to under selve julebordet.

– Vi driver med utbruddsetterforskning sammen med Oslo kommune. Vi hjelper til med en spørreundersøkelse der vi ser etter blant annet smitteveier, symptombilde og risikofaktorer for smitte for denne type utbrudd. Dette er viktig arbeid, og vi jobber intenst med å gjennomføre spørreundersøkelsene. Vi skal så analysere alle svarene som kommer inn, sier avdelingsdirektøren.

Målet er å finne ut om smitten skjedde før eller etterkant av julebordet.

– Vi ønsker avdekke og finne svar på akkurat denne type spørsmål. Vi vil belyse blant annet aktuelle smitteveier. Utbruddsetterforskningen vil generere viktig kunnskap for videre håndtering av utbruddet, i tillegg til kunnskap som kan brukes også andre steder.