De skadde etter masseskytingen i natt ble sendt til Oslo universitetssykehus Ullevål. Sykehuset er traumesenter for hele Helse Sør Øst.

Leder Tina Gaarder for avdeling for traumatologi kan ikke si hvor mange sykehuset fikk inn, eller hvor mange som er der nå.

-Jeg kan ikke si hvor mange vi har inne. Noen har reist hjem, mens andre er der fortsatt, sier hun til Avisa Oslo.

Av hensyn til personvernet kan hun ikke si noe om tilstanden til de som kom inn i løpet av natten.

-De pasientene som har kommet, har fått den behandlingen de skal ha.