(Oslodebatten)

Den siste tiden har byrådet i Oslo rettet skarp kritikk mot Helse Sør-Øst sitt forslag om å bygge store og dominerende sykehusbygg på små tomter på Aker og Gaustad. Men de unngår hovedproblemet - salget av Ullevål.

Oslo bystyre skal vedta en høringsuttalelse om sykehusutbyggingen den 7. september. Etter at Helse- og omsorgsdepartementet overtok ansvaret for å behandle Helse Sør-Øst (HSØ) sine forslag til reguleringsplaner for Aker- og Rikshospitaltomtene fra Oslo kommune, kan Oslo kommune kun avgi høringsinnspill om saken.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Byrådet foreslår at Oslo bystyre vender tommelen ned for planene om å bygge gigantbygg ved Rikshospitalet og Aker sykehus. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) mener at tomtene er for små til å romme fremtidens sykehustjenester i Oslo, og at beliggenheten ved Sinsenkrysset er uegnet for psykiatrisk behandling.

En fordekt innrømmelse

Overraskende hevder de så at «planlegging av et tredje lokalsykehus må komme i gang raskt.»

Å trekke fram bygging av et tredje nye sykehus framstår som urealistisk. HSØ har verken tomt eller finansiering til det. Dårlig økonomi i hele HSØ gjør at køen av planlagte og utsatte prosjekter i helseregionen er lang. Dessuten er helseministerens hovedargument for å gjennomføre HSØ sine sykehusplaner for Oslo nettopp å få ned antallet sykehus i Oslo fra tre til to.

I lys av dette framstår behovet for et nytt, tredje sykehus som ingenting annet enn en fordekt innrømmelse av at de foreslåtte sykehusplanene ikke vil dekke behovet til Oslos befolkning.

Dyrtid - at prisene øker - og behovet for nedskalering av offentlige byggeprosjekter har vært mye omtalt den siste tiden. Vanligvis er det slik at lokalpolitikere ønsker seg større og dyrere sykehus. I Oslo er det motsatte tilfelle. Her bekymrer vi oss for at for store planer gir stor risiko for kutt i pasientbehandlingen når budsjettene sprekker.

Vi har allerede et tredje sykehus

Enkleste løsning er 1: Å bygge ut Aker som et rent lokalsykehus for hele Groruddalen. 2: Videreføre den driften vi har på Rikshospitalet og Gaustad som i dag. 3: Fortsatt bruke nyere bygg og gradvis utvikle Ullevål. Vi har jo allerede et tredje sykehus - vi har Ullevål.

Når bystyret skal behandle høringsuttalelsen den 7. september, tror vi ikke at det lar seg forføre av et luftig løfte om «et tredje lokalsykehus». Det er synd Hanna Markussen og Raymond Johansen ikke gjennomskuer dette desperate salgstrikset.

Ap i Oslo krymper og et rødgrønt byråd etter neste kommunevalg henger i en stadig tynnere tråd. Oslo Aps førstekandidat i Stortinget, Jonas Gahr Støre, bør ikke ofre sjansen til fire nye rødgrønne år for å tvinge gjennom salg av Ullevål og bygging av gigantsykehus som et flertall av hans velgere ikke vil ha.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Ullevål sykehus er en død hest

Les også

Bompenger er blitt svaret på alt, og systemet vakler

Les også

Jeg levde med et stempel. Jeg var den «kronisk suicidale»

Les også

Psykiatri og rus er bestevenner, og jeg er fienden