Oslo stenger ned mer enn noen gang etter stadig smitteøkning. Til tross for at Universitetet i Oslo (UiO) ikke har blitt bedt om å stenge ned av myndighetene, sendte de mandag ut en e-post til studentene om at lesesaler, bibliotek og bygninger stenges fra klokken tolv tirsdag.

– Dette er ufattelig for oss studenter, sier Ibrahim Ali.

Han synes ikke UiO skal ta smittevernsbeslutninger på egenhånd.

– Jeg mener UiO bør strebe etter å ivareta gode løsninger for smittevern frem til Oslo kommune eller helsemyndighetene ber dem om å stenge.

Få smittede studenter

De siste ukene har universitetet holdt åpent.

– Jeg mener campus bør åpnes. Det er helt uforståelig at masterstudenter som er avhengige av lokalene ikke skal få tilgang til et universitet med store lokaler og master-lesesaler.

Han peker også på at det er strenge smittevernsregler og få smittede studenter. Ali forteller at han i dag skal møte arbeidsutvalget fra studentparlamentet som sitter i universitetsstyret, for å diskutere saken.

Ifølge Universitas har studenter ved UiO opprettet underskriftskampanjen «Åpne lesesalene. Nå» hvor over 400 studenter har signert.

– Dette var ingen lett avgjørelse å ta. Vi vet at det er krevende for studentene ikke å ha tilgang til campus, og de har allerede tatt en stor del av belastningen ved koronatiltakene, sier rektor ved UiO, Svein Stølen, i en e-post til Avisa Oslo.

– Men smittenivået i Oslo er høyt og økende, i tillegg er testkapasiteten snart sprengt og vi ser et økt antall innleggelser på sykehus. I en situasjon hvor mange av våre studenter for så vidt bor nær campus, men hvor svært mange også holder til lenger unna, er det vår helhetsvurdering at det er nødvendig å stenge lesesaler og biblioteker i en periode for å redusere faren for smittespredning.

Tiltakene varer foreløpig frem til 11.april, men Stølen skriver at de vurderer situasjonen fortløpende.

Holder foreløpig åpent

OsloMet har foreløpig fortsatt åpent, og skriver følgende i en e-post til Avisa Oslo:

– Vi holder vårt studiested i Pilestredet åpent inntil videre, i tråd med Oslo kommune sine gjeldende retningslinjer. Det er skjerpede smittevernstiltak ved hele OsloMet, med bruk av munnbind dersom man ikke kan holde 2 meters avstand.

De skriver videre at rektorene ved universiteter og høgskoler i regionen skal ha et møte med Kunnskapsdepartementet tirsdag, og at de oppdaterer informasjonen dersom det resulterer i endringer for dem.

OsloMet sine studiesteder på Kjeller og i Sandvika er i all hovedsak stengt for ansatte og studenter fra og med tirsdag 16. mars, som følge av regjeringens innføring av tiltaksnivå A for alle kommunene i Viken.