(Oslodebatten)

Der la justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fram Regjeringens beslutning om å opprette et helt nytt tjenestested for politiet i bydel Søndre Nordstrand.

Hurra!

Mehl fremsto da også stolt og glad.

Pinlig berørt?

Ved siden av henne sto hennes minst like blide partileder, finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Selv oppfattet jeg det som ufrivillig komikk.

Og ved siden av Vedum, byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Som så ut til å være like deler fornøyd og pinlig berørt.

Det kan jeg forstå. Oslo kan jo isolert sett ikke være misfornøyde med at Regjeringen har tilgodesett oss ekstra stillinger til en politipost på Mortensrud? Nei. Det har ikke manglet på alvorlig kriminalitet – og skyteepisoder – på Mortensrud eller Holmlia de siste årene. Den forrige politiposten på Holmlia ble lagt ned i 2015. Mange, ikke minst i politiet, mener at ordensmakten mistet oversikt og lokalkunnskap av dette.

Puslete og uklart

Samtidig må dette være noe av det mest puslete – og uklare – en regjering har lagt fram noen gang, gitt utgangspunktet.

For utgangspunktet er at Trygve Slagsvold Vedum i nesten hele sin lederperiode har fokusert utrolig sterkt på den såkalte Nærpolitireformen som ble vedtatt av et flertall bestående av Høyre, Frp, Ap, KrF og Venstre i juni 2015.

Og det er det dagens politinyheter er en slags mini-reversering av.

Vedum og Sp stemte nei. Og har drevet en intens kampanje mot reformen hver dag siden.

Vedum fikk en mye lettere oppgave fordi lovgiverne hadde lagt jug inn i selve navnet på reformen. Det var ikke med den beste vilje mulig å betrakte den som en nærpolitireform:

Reformen reduserte antall politidistrikter fra 27 til 12, og antall tjenestesteder til sammen fra 340 til 217. Vi har altså kvittet oss med 123 fysiske tjenestesteder siden Nærpolitireformen ble vedtatt i 2015, og 137 siden 2012. Oslo politidistrikt ble for eksempel slått sammen med Asker og Bærum, med hovedkontor i Oslo.

Det var hele poenget

Det var en sentraliseringsreform!

Og det var faktisk hele poenget:

I 2012 nedsatte den daværende rødgrønne regjeringen et offentlig utvalg, der blant andre politidirektør Reidar Humlegård var ett av medlemmene, kalt Politianalysen. Bakteppet var den knusende kritikken politiet fikk av Gjørv-kommisjonen etter 22. juli. Da utvalget i 2013 overrakte innstillingen til justisminister Grete Faremo, gikk ikke utvalget inn for å redusere antallet politidistrikter til 12, men til seks.

Utvalget anbefalte at antall tjenestesteder ble redusert fra den gang 354 til 210. Konklusjonen var at politiet hadde altfor mange små enheter, og at dette hindret et mer effektivt og moderne politi med større fagmiljøer på hvert sted, et politi tilpasset utviklingen innen alvorlig kriminalitet.

Man ofret nærheten for slagkraften.

Vi må huske på at politistasjonene på både Stovner og Manglerud er vedtatt nedlagt som følge av reformen, for at vi skal få en nybygd og større stasjon på Kjelsrud i løpet av et par år.

Voldsom fremgang

Vedums mangeårige og svært effektive kampanje mot hele tankegangen til utvalget og stortingsflertallet danner etter min mening grunnmuren for denne voldsomme framgangen Sp skulle få mellom 2018 og 2021.

I valgkampen her i Oslo hadde Sps førstekandidat Jan Bøhler gjenetablering av nedlagte lokale politistasjoner rundt om i byen som sin aller viktigste sak ved siden av å bevare Ullevål sykehus.

«Tjenester nær folk» sa Vedum på inn- og utpust. Nærpolitireformen ble symbolet på alt som var feil i forholdet mellom by og land. Folk ute i distriktene digget det. Her i Oslo ble Bøhler imidlertid vraket av velgerne.

Sp havnet i regjering ved valget i 2021. Nå skulle det bli vei i vellinga, skulle vi tro hva Vedum sa i valgkampen.

Jeg skvatt

Derfor skvatt jeg til da jeg leste hva som sto om politiet i regjeringsplattformen fra Hurdal:

Det skulle opprettes 20 nye tjenestesteder!

Til sammen!

Og uten noen nærmere forklaring på hvilken bemanning eller størrelse hver av disse nye tjenestestedene skulle ha.

Antall politidistrikter?

Det samme som nå, 12.

OK, så svaret som skulle snu sentraliseringen av fedrelandet var 20 nye tjenestesteder?

Åpenbart.

Vi spoler fram til fredagens pressetreff på Senter Syd på Mortensrud.

Etter snart halvannet år i regjering, ble det nå fremlagt forslag om ni nye tjenestesteder i hele Norge, hvorav ett av dem altså skal komme på Mortensrud i løpet av 2023. Antallet skal visstnok fortsatt opp til 20 nye tjenestesteder, men det er uklart når det skal skje.

Hvor mange ansatte?

Det fremgår av forslaget ikke hvor mange som skal jobbe ved dette tjenestestedet, eller nøyaktig hvor det skal ligge. Det skal Oslo politidistrikt og Oslo kommune finne ut av sammen med Politidirektoratet.

Det fremgår heller ikke hvilket budsjett politistasjonen skal ha. Til sammen er det satt av 75 millioner kroner. Deler man denne summen likt på de ni stedene, vil Mortensrud få 8,3 millioner kroner å rutte med. Hvor mye bil, utstyr og folk får man for det? Ikke ubegrenset, vil jeg mene. Derfor er jeg er jeg fristet til å kalle dette billig symbolpolitikk som neppe vil påvirke kriminalitetsutviklingen i større grad.

Jeg kan ta feil, men jeg tror det var dette som gjorde at Raymond tilsynelatende slet med et litt svett smil i dag.

Les også

Ap har pådratt seg betennelse i balansenerven mellom by og land

Les også

Blir Høyre lammet av krangel og bråk, kan Raymond fort bli sittende med makten i 12 år

Les også

«Livets harde skole» tapte makten i Frp

Les også

Beboerparkering: Folk i Groruddalen har mer enn nok annet å bruke penger på