Gå til sidens hovedinnhold

Trygler staten om Munch-støtte

Munchmuseet får tredoblet driftsutgiftene sine i det nye bygget i Bjørvika. Staten har to ganger tidligere sagt nei til å bidra med driftsstøtte, men museumsdirektøren og Oslo kommune nekter å ta et nei for et nei.

– Vi kommer til å søke helt til staten på et tidspunkt anerkjenner at dette er et nasjonalt ansvar. Ikke kun kommunalt, sier direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, til Avisa Oslo.

I en fire sider lang søknad til kulturministeren argumenterer Oslo kommune og Munchmuseet sammen om hvorfor de mener staten må stille opp for det nye museet. Staten dekket drøyt 600 millioner kroner av den totale byggesummen på 2,7 milliarder kroner, men driften må Oslo kommune selv besørge.

– Vi mener at samlingen og forvaltningen av Edvard Munch og hans kunst også er et nasjonalt ansvar. Han har stor betydning over hele verden. Vi forvalter Munch på vegne av verdenssamfunnet. Det kan ikke bare være et kommunalt ansvar, mener direktøren.

Les også

Byens feteste bar er åpen. Hils på Kranen

Bør dekke 30 prosent

For inneværende år er driftsutgiftene budsjettert til nesten 400 millioner kroner. Når museet åpner og får inntekter vil nettoutgiftene beregnet til snaue 300 millioner kroner. Museet og kommunen mener staten bør dekke 30 prosent av dette, snaut 90 millioner kroner i året. Henrichsen argumenter med at en statlig støtte vil bidra til en bedre forvaltning.

– Da kan vi styrke forskningen, vi kan øke aktiviteten, gjøre Munch bedre kjent internasjonalt og styrke kunstinteressen blant barn og unge, sier Henrichsen.

Oslo kommune forvalter over 26.000 kunstverk som kunstneren skjenket kommunen. I søknadsbrevet fremheves det at Munch er en viktig norsk stemme i det globale samfunnet og i internasjonalt kunstliv. Det trekkes også fram at Munchs kunst er en sterk merkevare for Oslo og Norge, og at det nye museet vil bidra til kulturell og økonomisk verdiskaping både lokalt og nasjonalt.

Besøksdobling

Munchmuseet har et mål om en halv million besøkende det første hele driftsåret i 2022. Tidligere har besøkstallene ligget på rundt 200.000. Det nye museet har fem ganger så stor utstillingskapasitet som det gamle fordelt på 2.600 kvadratmeter over 13 etasjer. Det er budsjettert med 70 millioner kroner i salgsinntekter for 2022.

– I prinsippet har vi en god og solid økonomi med store private inntekter. Kommunen tar det største løftet, men det er mye som er ugjort. Vi er veldig opptatt av å styrke forvaltningen av Munch og hans kunst, sier Henrichsen.

En rekke kjente museer rundt om i verden har stor tiltrekningskraft på turister. Henrichsen håper at det nye museet i Bjørvika skal bli en slik destinasjon, men det krever ressurser og økonomi.

– Vi samarbeider godt med Utenriksdepartementet, Visit Oslo og Innovasjon Norge. Vi skulle jo gjerne drevet mer med internasjonal markedsføring. Vi har en strategi for det, og en digital strategi som sendes ut til store deler av verden, sier Henrichsen.

Les også

Boligkjøpet ble et mareritt: Leiligheten Ida (26) kjøpte viste seg å være et kontor

Mange mulige markeder

Han trekker fram Norden, Tyskland, Japan og Kina som satsingsområder for å tiltrekke seg turister.

– Vi skulle gjerne vært tyngre til stede i USA, Sør-Korea og andre steder. Det er egentlig interesse for Munch over alt, mener Henrichsen.

– Hvor stor del av budsjettet bruker dere på internasjonal markedsføring?

– Det avhenger av hva du regner med. Vi har jo utstillinger i utlandet. I rene markedsføringsressurser, til reklamespots eller i sosiale medier, bruker vi kanskje mellom en og to millioner kroner, sier Henrichsen.

I Kulturdepartementet henvises det til den vanlige budsjettprosessen på spørsmål om hvordan regjeringen stiller seg til støtten, og skriver i en e-post: «Dette er et budsjettspørsmål som håndteres på vanlig måte som en del av departementets ordinære budsjettarbeid. På linje med alle andre søknader fra nye søkere inngår søknad fra Oslo kommune om driftstilskudd til Munchmuseet i arbeidet med budsjettet for 2022».

Les også

Talor (33) selger 10 000 doughnuts i uka: – Et mirakel at vi tjener penger

Kommentarer til denne saken