Da 21-åringen trakk fram en kniv, begynte larviksmannen å le. Han trodde aldri i verden at han kom til å bruke den – før han sekunder senere ble knivstukket i brystet.

I begynnelsen av mars møtte to menn på henholdsvis 21 og 24 år i Oslo tingrett, tiltalt for knivstikking og ran på Grorud tilbake i desember 2019. En tredje mann var også tiltalt i saken, men ble frafalt da han ikke var lovlig stevnet.

Politiet måtte for øvrig pågripe de to mennene for å få dem til å stille i rettssaken.

Stjal 55.000 kroner

Ifølge tiltalen forsøkte 21-åringen å drepe larviksmannen ved å påføre ham omfattende knivskader. Fornærmede trengte livreddende førstehjelp på sykehus, der han blant måtte fjerne milten.

Alle tre mennene var tiltalt grovt ran ved at de etter forutgående planlegging og ved bruk av kniv, frarøvet fornærmedes sekk inneholdende 55.000 kroner i kontanter.

I retten erkjente 21-åringen straffskyld for grov kroppsskade, men ikke drapsforsøk. 24-åringen nektet straffskyld for ranstiltalen.

I dommen som ble avsagt i forrige uke, fremkommer det at fornærmede reiste fra Larvik til Oslo for å kjøpe ett kilo hasj av en av de tiltalte. Han hadde flere ganger blitt forsikret om at narkotikaen var veldig god kvalitet.

Etter avtale ble han plukket opp av mennene på Oslo S, før deretter kjørte til Torshov eller Alna slik at han skulle få prøvesmake på «varene». Det resulterte i skuffelse, har fornærmede forklart: Etter å ha tatt et par trekk av en joint, reagerte han på at hasjen var av dårlig kvalitet.

Han ble sint fordi han hadde dratt helt fra Larvik for å kjøpe «dritt», er det gjengitt i dommen.

«Det skjer ikke»

Følget kjørte deretter videre til Grorud, mens den ene tiltalte forsikret om at han kunne skaffe mannen bedre stoff. Etter en stund stoppet og gikk ut av bilen for å møte det som senere viste seg å være en fiktiv narkolanger.

Etter om lag 250 meter, rundt en sving, trakk 21-åringen opp kniven og forlangte å få pengene. Fornærmede har forklart at han sa at «det skjer ikke», før han deretter ble knivstukket i siden av overkroppen og kuttet i armen.

Den tiltalte 21-åringen forlot deretter stedet med sekken med penger, mens fornærmede lå blodig igjen på bakken.

I retten forklarte han at han trodde at han kom til å dø. Han visste ikke hvor han var, men fikk hjelp av forbipasserende da han ringte etter ambulanse.

I fornærmedes sykehusjournal er det registrert tre skader, der særlig en av dem – et ti centimeter langt sår på venstre flanke – var svært omfattende. Sakkyndige har uttalt at skaden hadde stort skadepotensial – i verste fall dødelig.

Ikke trodd av retten

I sin forklaring for retten, la ikke 21-åringen skjul på at han ville forsøke å lure hasjpengene fra fornærmede. Han har forklart at det oppsto et basketak da han ikke ville gi fra seg sekken, der han trakk fram det hevdet var en tapetkniv.

Han mente ikke å stikke fornærmede, forklarte han videre.

24-åringen har på sin side nektet for at han visste at de medtiltalte planla å lure fornærmede. Han så heller ikke noen sekk, kniv eller blod, sa han i retten.

Oslo tingrett kommer imidlertid til at fornærmedes forklaring om hendelsesforløpet må legges til grunn. De fester ingen lit til de tiltalte – heller ikke at 21-åringen ikke mente å skade fornærmede og at det nærmeste skjedde ved et uhell.

«NN (21-åringens navn, journ.anm.) var klar over at han knivstakk og at han kuttet fornærmede med kniven for at han skulle slippe sekken», heter det i dommen.

Rettens flertall mener videre at handlingen kvalifiserer til drapsforsøk, ikke grov kroppsskade:

«Han var utvilsom klar over knivens betydelige skadepotensial. Det vises til at tiltalte brukte en stor kniv, at det ble stukket dypt og med «relativt stor kraft» slik at et ribben ble delt, og hvor fornærmede påført alvorlige og dødelige indre skader som beskrevet ovenfor», står det i dommen.

Videre skriver retten:

«Det ble stukket i et område på fornærmedes kropp med vitale organer og pulsårer, og hvor slike eller tilsvarende dødelig skader på indre organer som fornærmede fikk, mest sannsynlig ville bli påført. At et kraftig og dypt knivstikk i dette området på kroppen mest sannsynlig vil være dødelig uten behandling, må anses alminnelig kjent».

Flere hundre tusen kroner

De konkluderer også med at han skal domfelles for grovt ran. 24-åringen slipper imidlertid unna med dom for simpelt ran, da det fremstår uklart for retten hva som ble avtalt mellom de tiltalte i forkant med tanke på bruk av kniv.

Til diskusjonen om straffeutmåling, kommer det frem at 21-åringen tidligere er domfelt for grovt ran, vold, trusler og annen vinningskriminalitet. Det er straffeskjerpende, konkluderer Oslo tingrett, som kommer til aktors påstand om seks års fengsel er riktig reaksjon.

24-åringen dømmes til ni måneders fengsel.

Hovedtiltalte må betale 150.000 kroner i oppreisning til fornærmede, mens 24-åringen må betale 25.000 kroner. I tillegg må de ut med til sammen 185.000 kroner i erstatning.