Har du kjøpt eller spist tahina og halwa i hummus i det siste? Da bør du kvitte deg med dem.

Om du har spist disse produktene og føler deg syk, bør du kontakte legen.

Produktene det gjelder er Alburj Tahina, Alburj Halwa og Sedi Hisham Tahina.

Produktene har sannsynligvis vært årsaken til tilfeller av salmonella både i Norge og internasjonalt. Salmonella er både blitt påvist i prøver tatt i Sverige og av Mattilsynet.

Ifølge Mattilsynet er det ikke mistanke om et pågående utbrudd, men det undersøkes om produktene kan knyttes til seks tidligere tilfeller av salmonellose i Norge i 2020 og 2021.

Salmonella er påvist i følgende produkter:

  • Tahina Alburj, produksjonsdato 03/2020, best før dato 08/2021
  • Tahina Alburj 400 g, produksjonsdato 08/2020, best før dato 01/2022
  • Halwa Alburj, Pistachio 800 g, produksjonsdato 08/2020, best før dato 01/2022
  • Halwa Alburj 800 g, produksjonsdato 10/2020, best før dato 03/2022
  • Halwa Alburj 800 g, produksjonsdato 08/2020. best før dato 01/2022
  • Halwa Alburj, Pistachio 400 g, produksjonsdato 07/2020, best før dato 12/2021
  • Halwa Alburj, Extra Pistachio 400 g, produksjonsdato 07/2020, best før dato 06/2021
  • Tahina, Sedi Hisham, produksjonsdato 11/02/2021, best før dato 10/02/2022
  • Tahini 100%, Sesam paste, Alburj, 800 g, produksjonsdato 07/2020, best før dato 12/2021

Kilde: Matportalen.no

Det er kun Grønlandtorg Frukt og Grønt som selger disse produktene i Oslo, men det er også mulig at produktene finnes i andre butikker.

Grønlandtorg Frukt og Grønt opplyser til Avisa Oslo at Mattilsynet har vært hos dem og fjernet alle produktene det gjelder fra butikken.