Klima først. Huset du bor i står nemlig midt i klimakampen, men er ikke med i klimapolitikken. Havvind og kompliserte Co₂-avgifter var på agendaen da Stortinget nylig vedtok den nye generalplanen for klimapolitikken. Men debatten ble diffus og uklar for vanlige folk. Hvorfor kan ikke politikerne starte med noe enkelt som angår oss alle, og som er utrolig effektivt?

Gamle vinduer kan stå for opp til 40 prosent av varmetapet i bygninger, i følge Enova. Norge kan spare enormt med energi på å skifte ut vinduer i gamle bygg. Energi, og strøm vi trenger til elektrifisering av samfunnet. Noen kommuner har skjønt dette. Bærum og Oslo har egne ordninger for tilskudd til å skifte vinduer og etterisolere bygg. Stortinget får snart en ny mulighet til å våkne når de skal behandle energimeldingen som kommer i mai. Alle som eier hus og leilighet bør kunne få bidra til et bedre klima med en god nasjonal tilskuddsordning for utskiftninger av vinduer. Vi kan la oss inspirere av Danmark som gir tilskudd på opp til 30 prosent for vindusutskiftning. En forutsetning for en slik ordning bør være at vinduene er egnet for norsk klima, slik at ikke «vinninga går opp i spinninga».

Så kvalitet. Det som skiller stolen eller skapet i tre fra dem i plast eller papp er at du kan få et livslangt forhold til trevarene dine. Godt norsk tre-håndverk gir oss ting som vi ønsker å ta vare på, og som vi gjerne vil videreføre til barn eller barnebarn. Heldigvis er vi som samfunn på vei vekk fra bruk- og kast-mentalitet. Tenk på kjøkkenbordet familien har vært samlet rundt i alle år, slike trevarer er skapt for gjenbruk og en sirkulær økonomi.

Til sist komfort. Folk blir faktisk lykkeligere av å bo i hus innredet med treprodukter! Og hvem vil vel ikke bli kvitt trekkfulle vinduer eller ha innredning som er laget for et langt liv? En svensk undersøkelse fra i fjor viste at desto mer tre som er synlig, desto mer øker trivselen og roen. Og forskning bekrefter dette. Studier viser at vi opplever større velvære og mindre smerte når vi holder oss i naturen. Vi blir mindre stresset, noe som blant annet senker blodtrykket. Det er nå studier som bekrefter at det samme kan gjelde tre innendørs.

Nå vil noen kanskje mene jeg er en treskalle, men det er noe med det at vi tar tre for gitt i Norge. Vi ser på materialet som noe hverdagslig, ja nesten simpelt. Å bo i tre er en årtusenlang norsk tradisjon. I generasjoner har vi bygd hus og de viktigste tingene våre i tre. Vi bør være mye stoltere av tre-tradisjonen vår, og satse mer på trevarer i tiden fremover.