Det bekrefter utvalgsleder Cecilie Lyngby (FP), leder for helse og sosialutvalget i Oslo.

Utvalget har kalt inn til høring om Oslos helsehus 30. januar. Det er etter Ullern helsehus de siste månedene har vært i hardt vær etter gjentatte avsløringer og oppslag i Avisa Oslo, samt historier som er kommet fram i NRK. Det har gjort at helsebyråd Robert Steen nå har satt i gang en ekstern evaluering av helsehusene i Oslo.

I forkant av en høring, slik som den i slutten av januar, har utvalgsleder møte om hvem utvalget ønsket inn i høringen, og utvalgssekretæren kaller disse inn.

– Vi ønsker at alle helsehusene skal delta. Lilleborg, Solfjellhøgda og Solvang helsehus informerte imidlertid utvalgssekretær om at de ikke ville delta, sier Lyngby til AO.

– Kommer til å kreve det

Dette mener Lyngby ikke kan være lovlig.

– Utvalgssekretæren har sjekket opp at de faktisk er pålagt å stille. Så da har de vel fått den beskjeden as we speak. Det er ikke slik at de er invitert, men kalt inn. Det er ganske alvorlig, og da må du som leder faktisk stille. Da kommer vi til å kreve det, sier Lyngby.

Direktør for bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal, sier imidlertid noe helt annet.

– I utgangspunktene er det byrådene som står til disposisjon. Det er ingen lovhjemmel. Det som står i reglementet som bystyret har utformet er at man kan kalle inn byråder og representanter for virksomheter under byrådets tilsynsansvar. Det er ingen tradisjoner for at man kan kreve at folk stiller, og det er heller ikke ønskelig, sier Ryssdal.

Han legger til:

– Det man kan si er at det er naturlig at de samme spørsmålene stilles til byrådet og at man belyser de tingene man ville spurt helsehuslederne om.

Utvalgsleder Lyngby opplyser at de nå venter på en avklaring fra byrådsavdelingen på hvorvidt man kan kreve tilstedeværelse fra alle helsehusene.

Lyngby sier at alle de fire institusjonssjefene har fått en formell innkallelse.

Direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, Henrik Mevold, skriver i en SMS til Avisa Oslo at de ønsker å bidra til «mest mulig åpenhet og innsikt i oppdraget og utfordringene som helsehusene har».

– Det består blant annet av pasienter som kommer fra sykehusene med behov for mer omfattende behandling og urolige pasienter som kommer hjemmefra med en demensdiagnose. Slik vi forstår det så jobbes det i utvalget med å ferdigstille programmet og hvem som skal delta. De som blir innkalt fra oss kommer til å stille opp og bidra til at utvalgsmedlemmene får mer kunnskap om hverdagen på helsehusene, svar på sine spørsmål og vite hva vi mener er viktig å styrke framover, skriver Mevold.

Ønsker alle helsehusene til stede

Lyngby sier hun stusser over at de tre helsehusene i utgangspunktet ikke ønsket å stille.

– Ullern helsehus har vært i vinden det siste halve året med mye grusomme hendelser. Det er klart at da blir man litt redd for at man selv også skal ut i vinden. Så hvis de ikke vet de pliktige kan jeg forstå at de ikke ville delta.

Hun lister opp flere grunner til at de vil ha alle helsehusene til stede under høringen:

– Nummer én fordi det som har skjedd på Ullern ikke må skje på andre helsehus. Nummer to: Hvis det ikke er skjedd så mye på de andre helsehusene, hva gjør de og hvordan jobber de kontra Ullern? Hva kan de lære av hverandre?

Lyngby er spent på hvilke svar som vil komme fram under høringen i slutten av januar.

– Dette handler om de eldre, de som er syke som trenger hjelp, og til og unge folk som ikke har noe på et helsehus å gjøre. Vi må bare ta tak i dette nå. Det er veldig alvorlig.

Også nestleder Morten Edvards (Sp) forventer at alle helsehusene stiller.

– Jeg forventer at når bystyret innkaller til høring, så møter ledere i kommunale virksomheter opp. Uavhengig av om de er pålagt å gjøre det eller ikke. Vi vil ha dem der for å få oppklart tilstanden på helsehusene i Oslo.

FÅ MED DEG ALLE SAKENE OM HELSEHUSENE I OSLO HER: